Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 116 let (1905-2021)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Útvar hospodářské správy (HS)

 

  pozice    jméno    telefon/email 
  vedoucí útvaru   Ing. Vladimír Fabián 

  465 677 826

  fabian@albertinum-olu.cz 

  vedoucí údržby   Milan Richtr

  465 677 898

  richtr@albertinum-olu.cz

  vedoucí prádelny   Hana Holečková 

  465 677 842

  pradelna@albertinum-olu.cz 

  provozář

  stravovacího provozu 

  Miloš Beier

  465 677 835

  beier@albertinum-olu.cz 

 

 

  IT technik

  Martin Pech

  465 677 900

  pech@albertinum-olu.cz

  IT technik

  Josef Pech

  465 677 900

  josef.pech@albertinum-olu.cz