Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 116 let (1905-2021)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Kontakt/manažerka kvality

 

  pozice    jméno    telefon/email 
  manažerka kvality    Mgr. Simona Žabková  

  605 211 154

  zabkova@albertinum-olu.cz  

 

 

Adresa: OLÚ Albertinum

            Za Kopečkem 353

            Žamberk, 564 01