Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 116 let (1905-2021)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Možnost překladu do cizího jazyka

Při hospitalizaci pacienta mluvícího jinou řečí, můžete využít google překladač:

https://translate.google.cz/

 

 

Více o problematice cizojazyčných pacientů:

http://www.albertinum-olu.cz/pacient/patients_from_other_countries-3-114.html