Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 113 let (1905-2018)

                   ALBERTINUM, OLÚ

                   Za Kopečkem 353

                   Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Laboratoře dříve

Od roku 1922 byla v Odborném léčebném ústavu Albertinum provozována laboratoř.

 

Zprvu šlo o čistě mikrobiologickou laboratoř zaměřenou na diagnostiku tuberkulózních bacilů, postupně se její činnost rozšiřovala i na další mikroby. K tomu také záhy přibyla biochemie a hematologie jako součást komplexní diagnostiky a monitorování nemocných hospitalizovaných v Albertinu. Ještě před válkou se  laboratoř stala důležitou součástí provozu léčebny.

 

V 80. letech min. století laboratoř dále rozšiřovala své spektrum vyšetření a postupně narůstaly počty vzorků i od ambulantních pacientů - jak z vlastních ambulancí (plicní, alergologie, psychiatrie), tak od pacientů praktických lékařů a ambulantních specialistů různých oborů ze širokého spádového území.

 

V roce 2010 mění pojišťovny svou strategii úhrad v oblasti laboratorních služeb a laboratoře po celé republice musí přehodnotit svou další existenci. Vyvstává nutnost spojovat laboratoře ve větší celky, aby byly ekonomicky i personálně schopné dalšího provozu.

 

Proto na začátku roku 2011 začala jednání mezi OLÚ Albertinum a Orlickoústeckou nemocnicí, a.s. o spojení hematologických, biochemických a mikrobiologických laboratoří.


Zpět