Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 114 let (1905-2019)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Poděkování od našich pacientů

Poděkování pro LDN a sociální lůžka, listopad 2018 /převzato ze Žamberských listů/

 

Rádi bychom poděkovali všem lékařům, sestrám a pečovatelkám z LDN a sociálních lůžek Albertina v Žamberku za péči, citlivý přístup a laskavost, kterou věnovali naší mamince paní L. K. Děkujeme a vážíme si Vaší práce.

 

Rodina K. a P.


 

Poděkování pro psychiatrické oddělení, listopad 2018

 

Vážený pane řediteli,

 

ráda bych se s Vámi touto cestou podělila o své zkušenosti s následnou péčí ve Vašem odborném léčebném ústavu Žamberk.

V listopadu loňského roku jsem z Fakultní nemocnice Hradec Králové - oddělení psychiatrie, byla převezena do Albertina na doléčení, kde jsem byla hospitalizována 3 měsíce. Delší dobu mi trvalo umět respektovat vnitřní řád a pravidla oddělení. Veškerý zdravotnický personál pod vedením paní primářky MUDr. Genovévy Almássyové se mnou projevil bezmeznou trpělivost. Postupně mi režim s dlouhodobou péčí sedl. Veškeré terapie, kterými jsem prošla, mi nakonec pomohly najit cestu k uzdraveni a "novému" životu.

Díky tomuto léčení se mi zdravotní stav zlepšil. Mám znovu chuť žít, navštěvuji psychiatra v místě bydliště, ale i neziskové organizace - Laxus, CPDZ, PDZ a dokonce se vzdělávám.

Ještě nyní po 7 měsících po propuštění mi v hlavě znějí spousta rad, které jsem slýchávala nejen od středního zdrav. personálu, terapeutek, klinického psychologa, ale v první řadě od paní primářky MUDr. Genovévy Almássyové.

Za mne - bývalé pacientky - chci Vám a psychiatrickému oddělení mnohokrát poděkovat za příkladnou péči a podporu v mém životě a nemoci.

 

S přáním hezkých dnů. Paní K. S.


 

Poděkování pro oddělení LDN, říjen 2018

 

Vážená paní doktorko!

 

ve dnech 11. 5. – 15. 8. 2018 jsme prožili rekondiční pobyt ve Vašem zařízení. Pověst, která mu předcházela, že jste nejlepší z podobných zařízení v kraji, se plně potvrdila. Ocenění zaslouží dokonalá profesionalita personálu, jakož i jeho ohleduplný a laskavý přístup k nám pacientům. Dík všem, spolu s přáním, aby tento trend byl trvalou vizitkou Vaší práce.

 

Zdraví I. a L. H.


 

Poděkování pro oddělení plicní, srpen 2018

 

Vážený pane řediteli,

 

při nedávné návštěvě v Albertinu jsem si uvědomil, že v poděkování všem, s kým jsem byl během mé hospitalizace v přímém kontaktu, jsem zapomněl na paní doktorku Muthsamovou, která mi rovněž vyšla velice vstříc. Paní doktorce se dodatečně omlouvám a zdravím. Neméně děkuji za mé ubytování. I díky péči u Vás náhradní díly mé levé kyčle fungují výborně, jen mě teď zlobí zánět Achilovky. Přeji Vám i celému milému Albertinu vše dobré.

 

Srdečně zdraví pan Z. S.


 

Poděkování pro oddělení plicní, srpen 2018

 

Děkuji všem pracovníkům tohoto oddělení za vstřícný, neobyčejně lidský a příjemný přístup k pacientům (1. patro). Nesmím zapomenout ani na dobrou stravu (s výjimkou pátečních šišek s mákem, které od dětství nemám rád :) Snad se někdy najde více peněz na vylepšení interiérů. ještě jednou děkuji.

 

Pan. J.S.


 

Poděkování pro oddělení plicní, srpen 2018 

 

Poděkování lékařskému a ošetřovatelskému týmu plicního oddělení na 1. patře.

 

Pan K.


 

Poděkování pro psychiatrické oddělení, srpen 2018

 

Poděkování a pochvala je směřována Prim. MUDr. Genovévě Almassyové. Pacientka vyzdvihla zejména lidský přístup paní primářky a podíl na zásadním zlepšení jejího zdravotního stavu, neopomněla však poděkovat za kvalitní práci a péči veškerého ostatního personálu na psychiatrickém oddělení.

 

Paní K.L.


 

Poděkování pro ambulantní úsek, srpen 2018

 

Poděkování pro ambulanci od manželů, kteří v Žamberku trávili dovolenou. Paní měla potíže s dušností a kašlem, byla ošetřena MUDr. Dolečkem a MUDr. Šilarovou. Moc děkovali, prý se s takovou vstřícností a lidským přístupem dlouho nesetkali. Navíc v dovolených a u „cizích pacientů“, když vlastních měli oba plnou čekárnu. Moc chválili i hodné a ochotné sestřičky.

 

Manželé H.


 

Poděkování pro oddělení plicní - Malinský, červenec 2018

 

Vážený pane řediteli,

chtěla bych touto cestou poděkovat za péči, ochotu a obětavost, kterou mi poskytli na oddělení Malinský. Děkuji paní MUDr. Jitce Muthsamové a celému jejímu kolektivu. moc se mi tu líbilo, je tu pěkné prostředí, čisto a milý personál.

 

Paní J.M.


 

Poděkování pro oddělení LDN, červenec 2018

 

Po nešťastném úrazu jsem byla v lednu 2018 do Vaší léčebny přeložena z Orlickoústecké nemocnice na doléčení a následnou rehabilitaci. S Vaším vstřícným přístupem, krásným, čistým prostředím, chutnou stravou a obětavou odbornou péčí, jsem byla po celou dobu léčení po všech stránkách velice spokojena.

Chtěla bych Vám proto touto cestou upřímně poděkovat za příkladně obětavou starostlivost, porozumění, ochotu a toleranci. I Vaší zásluhou jsem se při svých nemocech a pokročilém věku mohla znovu postavit na nohy a začít chodit. Jsem za to velice vděčná. Do další Vaší nesmírně užitečné, náročné, obětavé a smysluplné práci Vám přeji jen samé krásné a úspěšné dny. S úctou k Vaší odborné a mimořádně odpovědné práci.

 

Vaše bývalá pacientka paní B. B. z Ústí nad Orlicí.


 

Poděkování pro oddělení plicní, červenec 2018 

 

Tato pochvala byla předána telefonicky panu řediteli - převedena do písemné podoby. Chválí a děkuje za péči pacient, který byl hospitalizován v červenci na oddělení plicním, v Honlově domě v přízemí. Pochvala je směřována na lékařskou a ošetřovatelskou péči, také si velmi pochvaloval albertinskou stravu.

 

pan MUDr. W. T.


 

Poděkování pro oddělení plicní a sociální lůžka, červen 2018 

 

Vážený pane řediteli,

 

na počátku února 2018 jsem utrpěla ve svém bytě vážný úraz krční páteře, se kterým jsem byla převezena na traumatologické oddělení Orllickoústecké nemocnice v Ústí nad Orlicí. K tomuto úrazu se bohužel přidružily vážné dýchací obtíže a byl mi diagnostikován zánět průdušek spojený s dechovými obtížemi. Díky vstřícnosti Vašeho léčebného zařízení jsem po základním zaléčení úrazu v nemocnici byla přijata do Albertina na plicní oddělení v budově Honlova domu, vedené primářem MUDr. Střiteckým. Již na tomto oddělení jsem se setkala s velikou ochotou a vstřícností veškerého lékařského personálu, který mi vycházel všemožně vstříc a snažil se mi pomáhat jak po léčebné, ta po psychické stránce. Další velkou pomocí pro mne bylo, že se podařilo, abych po odléčení dýchacích obtíží (což trvalo téměř měsíc) byla přeložena o dvě patra výše na tzv. sociální lůžko, kde po dobu dalšího cca měsíce probíhala rekonvalescence a bylo mi velmi pomáháno, abych se mohla vrátit do běžného života. I zde se o mne sestřičky i lékaři všemožně starali, byla jsem doslova „vykrmována“ a s rehabilitační pracovnicí jsme cvičily a chodily na základní vycházky. Měla jsem asi na závěr poznamenat, že dnes, tedy 18. 6., oslavím 93. narozeniny – pobývám nyní u svého syna v Praze a ve čtvrtek 21. 6. máme velikou rodinnou večeři na oslavu v jedné z pražských restaurací. Píši to proto, že jsem na jaře tohoto roku chvílemi již ani nedoufala, že se někdy zvednu z lůžka, natož že začnu zase normálně chodit (byť nyní již s chodítkem) a že dokonce budu schopná ještě nějakých návštěv mimo Žamberk. Samozřejmě, že velký dík patří lékařům v Orlickoústecké nemocnici, ale troufám si říci, že neméně velká část díků patří všem sestrám, lékařům i členům pomocného personálu ve Vašem zařízení, kteří se o mne vzorně starali a umožnili mi návrat do normálního života.

 

Děkuji Vám všem tedy ještě jednou, moc jste mi pomohli a jsem Vám všem velice vděčná.

Se zdvořilým pozdravem paní K. K.


 

Poděkování pro oddělení plicní, červen 2018

 

Vážený pane řediteli, 

 

včera jsem dokončil v Albertinu /HD I.p./ rehabilitaci po výměně levého kyčle a stavu po dřívější bronchopneumonii. Rád bych poděkoval za veškerou poskytnutou péči, za kterou jsem opravdu vděčný. Počínaje pečlivou hygienou a úklidem, sestrám až po paní vrchní Motyčkovou za ochotnou a kvalifikovanou práci, za šikovné ruce fyzioterapeutkám, sympatické paní doktorce Baklaienko za komunikativnost, rozvážnému panu primáři Stříteckému, za kolegiální spolupráci paní dr. Jirešové, dr. Mudroňovi a dr. Šilarové, Mgr. Žabkové za PC mistrovství a samozřejmě i za chutnou stravu a ochotné řidiče.. Všude je vidět dynamické pokračování současného vedení v modernizaci a stavebních úpravách celého komplexu.

Jsem rád, že díky této zkušenosti mohu dále podporovat výbornou pověst Albertina, ke kterému mám i osobní vztah. Pane řediteli, přeji Vám a všem Vašim spolupracovníkům, abyste nadále zvládali, i když často v obtížných podmínkách, všechny náročné úkoly, a aby Albertinum i do budoucna plnilo svou nezastupitelnou roli pro náš region.

 

pan MUDr. Z.S.


 

Poděkování pro oddělení sociálních lůžek, červen 2018

 

Vážený pane řediteli,

 

moje maminka, paní O.CH., byla čtyři roky klientkou na oddělení sociálních lůžek. Po celou dobu o ní bylo vždy vzorně postaráno. Sestřičky byly vlídné, ochotné a vztřícné. Chodila jsem za maminkou velmi ráda a celé oddělení jsem považovala téměř za součást rodiny. Děkuji všem, kteří se o maminku starali, i Vám osobně, a přeji Vám všem hodně sil a chuti do práce, která je jistě náročná, ale důležitá a má smysl.

 

Děkuji, paní H.P.


 

Poděkování pro oddělení plicní, květen 2018

 

Vážený pane řediteli, Ing. Rudolfe Bulíčku,

 

předem mého dopisu mne dovolte, abych Vás i s celým kolektivem co nejzdvořileji pozdravil a poděkoval za velmi záslužnou práci, kterou ve svém oboru vykonáváte. Chceme Vás tímto požádat, aby se poděkování dostalo příjemným slovem mezi doktorky, primáře a sestřičky.

Protože jsme měli na plicním oddělení naší babičku, paní H.K., v přízemí až ve 3. patře, s klidem můžeme říci, že takové ochotné a pracovité lidi máte. Jsme právem vděčni a i hrdi, že jsme poznali dr. Muthsamovou a sestřičky, jejich pracovitost a ochotu, kterou darují ve prospěch naší spokojenosti. Smutek jsme museli poznat, protože nám babička zemřela na selhání celého těla. Její stáří, 85 let, je bezesporu omluvou.

Ve středu jsme na základě právní moci obdrželi babičky poslední důchod a doma i zjistili dost poznámek, které z Vašeho zařízení za doby žití psala. Zmiňuje se v ní mockrát o paní Bc. Barboře Plajerové, sestřičce, která pracuje jako sociální pracovnice. Moc babičce pomohla a hlavně poradila ve věcech, které takto starý člověk nezná. S manželkou jsme s touto paní Bc. Barborou Plajerovou jednali a musím opravdu jen potvrdit, že s tak inteligentním, ochotným, slušným, příjemným a chytrým, to je potom to, co ten člověk znamená a dělá nám radost. Prosím též o velké poděkování. Myslím si, a to zcela otevřeně, že jsme Vám i Vašemu celému pracovnímu kolektivu vděčni a na závěr mne dovolte, abychom Vám všem popřáli pevné zdraví a měli jste samé úspěchy.

 

S úctou J.S. s manželkou


 

Poděkování pro oddělení plicní, duben 2018

 

Vážený pane řediteli,

 

doufám, že Vás nebudu obtěžovat, ale opět se na Vás obracím, zda byste nemohl mým jménem poděkovat všem sestrám na Honlově domě na přízemí. Dík také patří ženám v kuchyňce a pomocným sestrám, za jejich kvalitní práci. V čele se sestřičkou Jarmilou Žáčkovou se k nám pacientům chovají s láskou, trpělivostí a úctou, i když je to mnohdy velice těžké. Jsem Vaší dlouholetou a velmi spokojenou pacientkou a věřím, že těch pacientů spokojených je mnohem více. Práce sester není vůbec jednoduchá, ale když nás ráno přijdou uvítat do dalšího dne na pokoj, mají úsměv na tváři, jsou milé a mají přitom třeba samy starosti a problémy, ale nám to nedají najevo, tak jim patří dík a to veliký. I nám pacientům je mnohem lépe, když vidíme my pacienti, že se o nás rád starají. Před Vánocemi jsem ležela na Malinským, i tam patří velký dík. Teď jsem byla na to prvním patře v Honlově domě a také jsem spokojená. Také velké díky patří Vám pane řediteli, a to za to, jak se snažíte zlepšovat prostředí v areálu, abychom my pacienti, se lépe cítili. Prostředí je čím dál lepší, i to dodává celému areálu a vedení dobrou spolupráci. Mám zkušenosti s nemocnicemi, ale mohu potvrdit, že v Albertinu se cítím nejlépe.

Tak Vás prosím o tu maličkost, a vyřídil poděkování všem, vlastně celému kolektivu na přízemí v Honlově domě v čele se sestrou Jarmilou Žáčkovou a také všem lékařům. Jsem ráda, když už mám ty zdravotní problémy, že se mohu léčit u Vás. A Vám, pane řediteli, také moc děkuji za prostředí, které nám zlepšujete, abychom se cítili lépe, i když vím, že je to finančně náročné a není to vůbec jednoduché.

 

Děkuji. S pozdravem Vaše pacientka p. A. P.

 

Poděkování pro plicní oddělení a MUDr. Kristkové /převzato ze Žambereckých listů/, březen 2018

 

Děkuji všem, kdo jste se přišli dne 12. března rozloučit s paní J. H. Mé poděkování patří ošetřovatelkám z Penzionu za milou společnost a opatrování, MUDr. Kristkové za profesionální a velmi lidský přístup při péči o mé rodiče, pracovnicím Albertina, naposledy kolektivu sestry Aničky z Honlova domu za nelehkou a laskavou službu, panu faráři Pavlu Sandánusovi za citlivě vedený obřad, panu Janatovi za příkladnou organizaci pohřbu.

 

Vážíme si Vaší pomoci. Dcera Iva s rodinou


 

Poděkování pro oddělení psychiatrie, březen 2018

 

Vážený pane řediteli,

 

moje diagnóza je bipolární afektivní porucha a léčil jsem se na Vašem psychiatrickém oddělení již po páté. Letos jsem byl s léčbou nejvíce spokojen a po necelých dvou měsících odcházím ve velmi dobré psychické i fyzické kondici. Velkou zásluhu na tom má výborné vedení paní primářkou MUDr. Almássyovou, která skvěle organizuje zdravotnický personál i celý terapeutický tým. její členové jsou opravdoví profesionálové, mají odborné znalosti a dovednosti a lidský přístup k pacientům. Svoji zásluhu má také sociální pracovnice Mgr. Faltusová, která se snaží pomáhat pacientům při řešení jejich sociálních problémů. Byl jsem také velmi spokojen s relaxací formou autogenního tréninku pod vedením zkušené psycholožky Mgr. Urbanové, u které jsem absolvoval psychologické vyšetření, které dopadlo velmi dobře. Zvýšil jsem si tím sebevědomí a jako starobní důchodce jsem se rozhodl se částečně zapojit do pracovního procesu.

 

Mám rád svoji manželku, která pro mně hodně udělala ve chvílích, kdy jsem byl opravdu těžce psychicky nemocen. Pro svoji manželku i celou naši rodinu chci ještě hodně udělat, abych byl všem prospěšný.

 

Závěrem chci ještě jednou celému kolektivu pracovníků psychiatrického oddělení poděkovat a doporučit lidem s podobnými psychickými problémy pobyt ve zdejším léčebném ústavu.

 

S pozdravem spokojený pacient. 

 

pan M.E.


 

Poděkování pro ambulanci, fyzioterapii, únor 2018

 

Vážená paní vrchní, mnohokrát Vám děkuji za bleskové vyřízení mé prosby! Už se mi ozvala i rehabilitační sestra a jsme domluvené na první návštěvě. Jsem Vám opravdu vděčná, že se snad již vše pohne k lepšímu, protože dívat se optimisticky a myslet pozitivně při bolesti, která trvá 24 hodin už několik týdnů opravdu nejde! Ještě jednou moc děkuji za vstřícnost a rychlost.

 

p. J.K.


 

Poděkování pro oddělení LDN, únor 2018

 

Chtěli bychom poděkovat celému personálu LDN Žamberk 1. patro, MUDr. Kristkové, sestrám i nižšímu personálu, především Zuzce Jakoubkové, za příkladnou a dokonalou péči o pana D. Ř. Byli jste všichni úžasní a moc hodní.

 

Ještě jednou děkuje celá rodina.


 

Poděkování pro oddělení LDN, únor 2018

 

Poděkování za péči a starost. Od 18. 12. 2017 jsem umístěn v budově č. 7 v 1. patře. Chtěl bych poděkovat panu primáři, paní doktorce Kristkové, všem sestřičkám a ostatnímu personálu za velkou starost a péči o nás pacienty. Naše přání jsou plněna v rámci možností rychle a s úsměvem, což je úžasné. Bude mi 87 let, celý život jsem pracoval v obchodě a vím tedy, jak je někdy složité plnit přání lidem. 

 

Ještě jednou děkuji a věřím, že ochota a úsměvy mi pomůžou zlepšit můj zdravotní stav.

 

pan K. M.


 

Poděkování pro oddělení LDN, únor 2018

 

Ústní poděkování za kvalitní péči paní L.D., která byla opakovaně léčena na oddělení LDN.

 

paní J.L.


 

Poděkování pro oddělení LDN, leden 2018

 

Poděkování za péči a starost. Od 18. 12. 2017 jsem umístěn v budově č. 7 v 1. patře. Chtěl bych poděkovat panu primáři, paní doktorce Kristkové, všem sestřičkám a ostatnímu personálu za velkou starost a péči o nás pacienty. Naše přání jsou plněna v rámci možností rychle a s úsměvem, což je úžasné. Bude mi 87 let, celý život jsem pracoval v obchodě a vím tedy, jak je někdy složité plnit přání lidem.

 

Ještě jednou děkuji a věřím, že ochota a úsměvy mi pomůžou zlepšit můj zdravotní stav.

 

pan K.M.


 

Poděkování pro oddělení LDN, leden 2018

 

V současné době mám zde hospitalizovanou maminku, paní M. Š. Péči, laskavý a profesionální přístup lékařů a sester si u Vás maminka moc chválí.

 

Děkuji a zdravím. Syn, p. J. Š.


 

Poděkování fyzioterapeutce p. Markétě Matějčíkové, listopad 2017

 

Vážený pane řediteli,

 

ráda bych touto cestou ještě jednou poděkovala za vynikající práci paní Markétě Matějčíkové, ke které jsem se v průběhu tří let dostala již dvakrát na fyzioterapii. Odvedla vždy skvělou práci, je to člověk, po lidské i odborné stránce, skutečně na svém místě. Samozřejmě, že jsem jí osobně poděkovala, ale domnívám se, že pochválit dobrou práci může člověk i jinde. Jako řediteli léčebného ústavu Vám mohu k takovým zaměstnancům jen poblahopřát.

 

Odvádíte dobrou práci. Ať se vám daří!

 

S pozdravem paní P. O.


 

Poděkování za péči plicnímu oddělení 1. patro, listopad 2017

 

Velké poděkování za péči a přístup personálu sesterského i lékařského na 1. Patře plicního oddělení.

 

 

Paní A. V.


 

Poděkování za péči plicnímu oddělení Malinský, listopad 2017

 

Vážený pane primáři,

v důsledku mého chronického onemocnění jsem se nacházela v péči Vašeho oddělení, kde jsem byla hospitalizována a léčena. Nemoc, s níž jsem bojovala, mě stála nemálo sil, kdy jsem byla vyčerpána po stránce fyzické i psychické. Paní doktorka Jiřína Jirešová i paní doktorka Jitka Muthsamová mě svým přívětivým a empatickým přístupem dokázali pokaždé podpořit, abych v sobě nalezla další síly pro boj se závažným onemocněním. Vždy mi srozumitelně osvětlili původ a příčiny mých zdravotních obtíží a

současně mě informovali o úkonech, které bylo zapotřebí provést s cílem stabilizace mého zdravotního stavu. Veškerá jejich činnost byla precizně vedena a zkoordinována s maximální možnou mírou opatrnosti vůči mé osobě. Při jednání jsem oceňovala zejména jejich klidný, avšak plně profesionální přístup s notnou dávkou lidskosti a pochopení. V tomto nelehkém období mi velkou podporu poskytoval i veškerý zdravotnický personál, s nímž jsem trávila většinu času.

Za poskytnutou péči Vám moc děkuji.

 

S pozdravem p. D. D.


 

Poděkování za péči plicnímu oddělení na přízemí, listopad 2017

 

Chtěla bych Vám, pane primáři, velmi poděkovat za pomoc a profesionální přístup, laskavé jednání, což přináší zpětnou vazbu ve formě respektu a důvěry ze strany pacientů vůči Vám a Vašemu týmu.

 

Věřím Vám a děkuji.

 

Paní J. N.


 

Poděkování za péči oddělení LDN, listopad 2017

 

 

„Krásní mladí lidé jsou hříčky přírody, ale krásní staří lidé jsou umělecká díla.“   J.W.Goethe

 

Vážený pane řediteli!

 

Dovolte mi, abych Vám a celé Vaší společnosti OLU Albertinum Žamberk poděkovala za péči, která byla poskytována naší tetě, paní B., na 3. patře oddělení LDN pod vedením paní doktorky Lenky Kristkové.

 

Skláním se hluboce nad trpělivou a nelehkou prací lékaře a celého týmu zdravotních sester, pečovatelů a dalšího personálu, kteří zabezpečují chod tohoto oddělení.  Jsem vděčná za lidský přístup k pacientovi, za toleranci a pochopení nemocného člověka. Sounáležitost a laskavost všech jakoby mírnila těžké období v životě nemocného. Na tomto oddělení pracují zdravotníci, kteří jsou na svém místě a kterým patří vřelý dík za profesionální službu potřebným.

 

Vážený pane řediteli!

 

Přeji Vám všem v OLU Žamberk, aby Vás neopustil největší dar v životě člověka – zdraví, abyste mohli i nadále dle svého nejlepšího svědomí vykonávat svoje povolání! 

 

 

Paní B. H.


 

Pochvala pro personál oddělení LDN /následná a dlouhodobá péče/ září 2017

 

Vážený pane řediteli,

chtěla bych touto cestou poděkovat všem zaměstnancům oddělení následné a dlouhodobé péče 2. patro, kteří se pod vedením pana primáře MUDr. Jana Marka obětavě starají o své pacienty.

13. září zemřela ve věku 90 let moje teta, paní B. Z. Posledních pět nelehkých měsíců svého života strávila v LDN, kam jsme jí chodili navštěvovat a pokaždé jsme museli ocenit péči, kterou věnují zaměstnanci již zcela nemohoucím pacientům. Uvědomovali jsme si, že něco takového bychom nemohli v žádném případě poskytnout. Perfektně fungovala i komunikace s námi příbuznými, dostávali jsme pravidelně informace, a i když jsme věděli, že zdravotní stav naší tety nevzbuzuje příliš mnoho nadějí, dostávalo se nám povzbuzení a podpory.

Přeji všem hodně zdraví a sil v jejich nelehké a finančně jistě nedoceněné práci.

 

p. L. K.


 

Pochvala pro paní primářku na psychiatrickém oddělení, září 2017

 

Pane řediteli,

chtěla bych touto cestou poděkovat Prim. MUDr. Michlové z psychiatrického oddělení Vaší léčebny, která léčí mého syna M. P. Bohužel zdravotní stav syna je vážný, ale paní primářka, jako jediný lékař, vždy mu dokáže v rámci možností pomoci. Děkuji za její přístup, který má k pacientům.

 

Paní M.P.


 

Pochvala oddělení LDN /následná a dlouhodobá péče/, červenec 2017

 

Od února do 26. dubna letošního roku u Vás na oddělení Následné a dlouhodobé péče ležela naše babička paní M.L. Babičku jsme jezdili k Vám pravidelně navštěvovat a sledovali, jak je o ní postaráno a pečováno. Chtěli bychom Vám poděkovat za vzornou péči a vzorný a citlivý přístup k pacientům. Chtěli bychom touto cestou poděkovat veškerému Vašemu personálu, který o babičku pečoval, všem sestřičkám a pomocným pracovnicím a pracovníkům. Zvláštní poděkování patří paní doktorce Lence Kristkové, ošetřující lékařce babičky. Samozřejmě děkujeme panu řediteli, panu primáři, vrchní sestře a vedení ústavu za vzorné vedení oddělení. Byli jsme s péčí o babičku spokojeni a překvapeni jaké odborné i lidské péče se u Vás babičce dostávalo. Nevíme jaká slova volit, abychom správně vystihli naše poděkování a vděčnost Vám všem. Nebyli bychom schopni takovou péči doma babičce zabezpečit. Děkujeme za babičku za vzornou péči a usnadnění jejich posledních dnů na tomto světě. Netušili jsme, jaký jste vzorný zdravotní ústav. Všem našim blízkým a známým sdělujeme chválu, která Vám bezesporu náleží.

 

p. A. a I. B., Česká Třebová


 

Pochvala pracovníkům na sociálních lůžkách, červenec 2017

 

Rády bychom poděkovaly celému kolektivu pracovníků sociálních lůžek Honlova domu i paní doktorce Muthsamové za vzornou péči o naši maminku p. A.V.

Maminka zde ležela více jak tři roky a byla, tak jako i my, velmi spokojená. Bohužel, letos v červenci zemřela.

Moc si vážíme Vaší práce a do dalších let Vám přejeme hodně sil, pevné nervy a spokojené klienty.

 

p. S.K. a J.M.


 

Pochvala plicnímu oddělení /pneumologie a ftizeologie/, červenec 2017

 

Dobrý den,

 

alespoň touto cestou chci poděkovat personálu plicního oddělení - 3. patro - za profesionální, vsřícný a lidský přístup k pacientům, se zájmem o pacienta a jeho potřeby.

Vzorně se tak staraly (samé ženy) o moji maminku paní M. T., která byla do tohoto zařízení převezena ve velmi špatném zdravotním stavu.

 

Ještě jednou moc děkuji. S pozdravem, paní M.P.


 

Pochvala oddělení LDN /následná a dlouhodobá péče/, květen 2017

 

Vážení, dovolte, abych poděkovala paní doktorce Kristkové a veškerému personálu oddělení LDN, za laskavé přijetí, vztřícnost, ochotu a obětavost při hospitalizaci mého manžela p. M.Š. Velké poděkování též za rehabiltaci, fyzioterapeutce Lucii Vojtkové. 

 

S pozdravem a přáním pěkného dne paní A.Š., Choceň


 

Pochvala oddělení LDN /následná a dlouhodobá péče/, duben 2017

 

Každý z nás dítě byl, děvče nebo kluk, později žena nebo muž.

Období snů a přání, někdy taky budování.

Čas a roky letí dál a z nás se kmet stal.

Jednoho dne z rána, zamotá se hlava, nevíme, jak dopadneme.

Nastoupit pak musí armáda v bílém, která kromě denní péči, i naši duši léčí.

Vlídné slovo, pohlazení, je i to stáří k vydržení.

 

Dík celému kolektivu LDN Žamberk.

Pane primáři, děkuji Vám za pomoc v mém kritickém stavu a pomoc z nejhoršího.

 

Vděčná pacientka, paní V.Š., 92 let


 

Pochvala plicnímu oddělení /pneumologie a ftizeologie/, leden 2017

 

Koncem roku 2013 jsem se zde léčila poprvé a v roce 2017, v lednu, podruhé. Mile mne překvapila úprava budovy v přízemí, úpravy pokojů a příjemná možnost posezení.  Děkuji dr. Stříteckému za odbornou péči a léčbu, zdravotním sestrám za obětavost, ochotu a spolupráci s námi, pacienty. Není tomu tak všude. Díky zaslouží i kuchaři za chutnou krmi. Zde jen malá připomínka – plátky masa by mohly být v měkčím stavu. A pokud budou průběžně upravovány nedostatky např. v koupelně (potrhaný závěs, chybějící polička na mýdlo či šampón, zrcadlo), bude zde opravdu pěkné a udržované prostředí. Také bychom uvítali další WC pro ženy. 

 

paní J.K.