Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 112 let (1905-2017)

                   ALBERTINUM, OLÚ

                   Za Kopečkem 353

                   Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Poděkování od našich pacientů

Pochvala pro personál oddělení LDN /následná a dlouhodobá péče/ září 2017

 

Vážený pane řediteli,

chtěla bych touto cestou poděkovat všem zaměstnancům oddělení následné a dlouhodobé péče 2. patro, kteří se pod vedením pana primáře MUDr. Jana Marka obětavě starají o své pacienty.

13. září zemřela ve věku 90 let moje teta, paní B. Z. Posledních pět nelehkých měsíců svého života strávila v LDN, kam jsme jí chodili navštěvovat a pokaždé jsme museli ocenit péči, kterou věnují zaměstnanci již zcela nemohoucím pacientům. Uvědomovali jsme si, že něco takového bychom nemohli v žádném případě poskytnout. Perfektně fungovala i komunikace s námi příbuznými, dostávali jsme pravidelně informace, a i když jsme věděli, že zdravotní stav naší tety nevzbuzuje příliš mnoho nadějí, dostávalo se nám povzbuzení a podpory.

Přeji všem hodně zdraví a sil v jejich nelehké a finančně jistě nedoceněné práci.

 

p. L. K.

 


 

Pochvala pro paní primářku na psychiatrickém oddělení, září 2017

 

Pane řediteli,

chtěla bych touto cestou poděkovat Prim. MUDr. Michlové z psychiatrického oddělení Vaší léčebny, která léčí mého syna M. P. Bohužel zdravotní stav syna je vážný, ale paní primářka, jako jediný lékař, vždy mu dokáže v rámci možností pomoci. Děkuji za její přístup, který má k pacientům.

 

Paní M.P.


 

Pochvala oddělení LDN /následná a dlouhodobá péče/, červenec 2017

 

Od února do 26. dubna letošního roku u Vás na oddělení Následné a dlouhodobé péče ležela naše babička paní M.L. Babičku jsme jezdili k Vám pravidelně navštěvovat a sledovali, jak je o ní postaráno a pečováno. Chtěli bychom Vám poděkovat za vzornou péči a vzorný a citlivý přístup k pacientům. Chtěli bychom touto cestou poděkovat veškerému Vašemu personálu, který o babičku pečoval, všem sestřičkám a pomocným pracovnicím a pracovníkům. Zvláštní poděkování patří paní doktorce Lence Kristkové, ošetřující lékařce babičky. Samozřejmě děkujeme panu řediteli, panu primáři, vrchní sestře a vedení ústavu za vzorné vedení oddělení. Byli jsme s péčí o babičku spokojeni a překvapeni jaké odborné i lidské péče se u Vás babičce dostávalo. Nevíme jaká slova volit, abychom správně vystihli naše poděkování a vděčnost Vám všem. Nebyli bychom schopni takovou péči doma babičce zabezpečit. Děkujeme za babičku za vzornou péči a usnadnění jejich posledních dnů na tomto světě. Netušili jsme, jaký jste vzorný zdravotní ústav. Všem našim blízkým a známým sdělujeme chválu, která Vám bezesporu náleží.

 

p. A. a I. B., Česká Třebová


 

Pochvala pracovníkům na sociálních lůžkách, červenec 2017

 

Rády bychom poděkovaly celému kolektivu pracovníků sociálních lůžek Honlova domu i paní doktorce Muthsamové za vzornou péči o naši maminku p. A.V.

Maminka zde ležela více jak tři roky a byla, tak jako i my, velmi spokojená. Bohužel, letos v červenci zemřela.

Moc si vážíme Vaší práce a do dalších let Vám přejeme hodně sil, pevné nervy a spokojené klienty.

 

p. S.K. a J.M.


 

Pochvala plicnímu oddělení /pneumologie a ftizeologie/, červenec 2017

 

Dobrý den,

 

alespoň touto cestou chci poděkovat personálu plicního oddělení - 3. patro - za profesionální, vsřícný a lidský přístup k pacientům, se zájmem o pacienta a jeho potřeby.

Vzorně se tak staraly (samé ženy) o moji maminku paní M. T., která byla do tohoto zařízení převezena ve velmi špatném zdravotním stavu.

 

Ještě jednou moc děkuji. S pozdravem, paní M.P.


 

Pochvala oddělení LDN /následná a dlouhodobá péče/, květen 2017

 

Vážení, dovolte, abych poděkovala paní doktorce Kristkové a veškerému personálu oddělení LDN, za laskavé přijetí, vztřícnost, ochotu a obětavost při hospitalizaci mého manžela p. M.Š. Velké poděkování též za rehabiltaci, fyzioterapeutce Lucii Vojtkové. 

 

S pozdravem a přáním pěkného dne paní A.Š., Choceň


 

Pochvala oddělení LDN /následná a dlouhodobá péče/, duben 2017

 

Každý z nás dítě byl, děvče nebo kluk, později žena nebo muž.

Období snů a přání, někdy taky budování.

Čas a roky letí dál a z nás se kmet stal.

Jednoho dne z rána, zamotá se hlava, nevíme, jak dopadneme.

Nastoupit pak musí armáda v bílém, která kromě denní péči, i naši duši léčí.

Vlídné slovo, pohlazení, je i to stáří k vydržení.

 

Dík celému kolektivu LDN Žamberk.

Pane primáři, děkuji Vám za pomoc v mém kritickém stavu a pomoc z nejhoršího.

 

Vděčná pacientka, paní V.Š., 92 let


 

Pochvala plicnímu oddělení /pneumologie a ftizeologie/, leden 2017

 

Koncem roku 2013 jsem se zde léčila poprvé a v roce 2017, v lednu, podruhé. Mile mne překvapila úprava budovy v přízemí, úpravy pokojů a příjemná možnost posezení.  Děkuji dr. Stříteckému za odbornou péči a léčbu, zdravotním sestrám za obětavost, ochotu a spolupráci s námi, pacienty. Není tomu tak všude. Díky zaslouží i kuchaři za chutnou krmi. Zde jen malá připomínka – plátky masa by mohly být v měkčím stavu. A pokud budou průběžně upravovány nedostatky např. v koupelně (potrhaný závěs, chybějící polička na mýdlo či šampón, zrcadlo), bude zde opravdu pěkné a udržované prostředí. Také bychom uvítali další WC pro ženy. 

 

paní J.K.