Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 112 let (1905-2017)

                   ALBERTINUM, OLÚ

                   Za Kopečkem 353

                   Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

VOLNÁ MÍSTA

  Poděkování od našich pacientů

Poděkování pro oddělení LDN, únor 2018

 

Ústní poděkování za kvalitní péči paní L.D., která byla opakovaně léčena na oddělení LDN.

 

paní J.L.

 


 

Poděkování pro oddělení LDN, leden 2018

 

Poděkování za péči a starost. Od 18. 12. 2017 jsem umístěn v budově č. 7 v 1. patře. Chtěl bych poděkovat panu primáři, paní doktorce Kristkové, všem sestřičkám a ostatnímu personálu za velkou starost a péči o nás pacienty. Naše přání jsou plněna v rámci možností rychle a s úsměvem, což je úžasné. Bude mi 87 let, celý život jsem pracoval v obchodě a vím tedy, jak je někdy složité plnit přání lidem.

 

Ještě jednou děkuji a věřím, že ochota a úsměvy mi pomůžou zlepšit můj zdravotní stav.

 

pan K.M.

 


 

Poděkování pro oddělení LDN, leden 2018

 

V současné době mám zde hospitalizovanou maminku, paní M. Š. Péči, laskavý a profesionální přístup lékařů a sester si u Vás maminka moc chválí.

 

Děkuji a zdravím. Syn, p. J. Š.

 


 

Poděkování fyzioterapeutce p. Markétě Matějčíkové, listopad 2017

 

 

Vážený pane řediteli,

 

ráda bych touto cestou ještě jednou poděkovala za vynikající práci paní Markétě Matějčíkové, ke které jsem se v průběhu tří let dostala již dvakrát na fyzioterapii. Odvedla vždy skvělou práci, je to člověk, po lidské i odborné stránce, skutečně na svém místě. Samozřejmě, že jsem jí osobně poděkovala, ale domnívám se, že pochválit dobrou práci může člověk i jinde. Jako řediteli léčebného ústavu Vám mohu k takovým zaměstnancům jen poblahopřát.

 

Odvádíte dobrou práci. Ať se vám daří!

 

 

S pozdravem paní P. O.


 

Poděkování za péči plicnímu oddělení 1. patro, listopad 2017

 

Velké poděkování za péči a přístup personálu sesterského i lékařského na 1. Patře plicního oddělení.

 

 

Paní A. V.


 

Poděkování za péči plicnímu oddělení Malinský, listopad 2017

 

Vážený pane primáři,

v důsledku mého chronického onemocnění jsem se nacházela v péči Vašeho oddělení, kde jsem byla hospitalizována a léčena. Nemoc, s níž jsem bojovala, mě stála nemálo sil, kdy jsem byla vyčerpána po stránce fyzické i psychické. Paní doktorka Jiřína Jirešová i paní doktorka Jitka Muthsamová mě svým přívětivým a empatickým přístupem dokázali pokaždé podpořit, abych v sobě nalezla další síly pro boj se závažným onemocněním. Vždy mi srozumitelně osvětlili původ a příčiny mých zdravotních obtíží a

současně mě informovali o úkonech, které bylo zapotřebí provést s cílem stabilizace mého zdravotního stavu. Veškerá jejich činnost byla precizně vedena a zkoordinována s maximální možnou mírou opatrnosti vůči mé osobě. Při jednání jsem oceňovala zejména jejich klidný, avšak plně profesionální přístup s notnou dávkou lidskosti a pochopení. V tomto nelehkém období mi velkou podporu poskytoval i veškerý zdravotnický personál, s nímž jsem trávila většinu času.

Za poskytnutou péči Vám moc děkuji.

 

S pozdravem p. D. D.


 

Poděkování za péči plicnímu oddělení na přízemí, listopad 2017

 

Chtěla bych Vám, pane primáři, velmi poděkovat za pomoc a profesionální přístup, laskavé jednání, což přináší zpětnou vazbu ve formě respektu a důvěry ze strany pacientů vůči Vám a Vašemu týmu.

 

Věřím Vám a děkuji.

 

 

Paní J. N.


 

Poděkování za péči oddělení LDN, listopad 2017

 

 

„Krásní mladí lidé jsou hříčky přírody, ale krásní staří lidé jsou umělecká díla.“   J.W.Goethe

 

Vážený pane řediteli!

 

Dovolte mi, abych Vám a celé Vaší společnosti OLU Albertinum Žamberk poděkovala za péči, která byla poskytována naší tetě, paní B., na 3. patře oddělení LDN pod vedením paní doktorky Lenky Kristkové.

 

Skláním se hluboce nad trpělivou a nelehkou prací lékaře a celého týmu zdravotních sester, pečovatelů a dalšího personálu, kteří zabezpečují chod tohoto oddělení.  Jsem vděčná za lidský přístup k pacientovi, za toleranci a pochopení nemocného člověka. Sounáležitost a laskavost všech jakoby mírnila těžké období v životě nemocného. Na tomto oddělení pracují zdravotníci, kteří jsou na svém místě a kterým patří vřelý dík za profesionální službu potřebným.

 

Vážený pane řediteli!

 

Přeji Vám všem v OLU Žamberk, aby Vás neopustil největší dar v životě člověka – zdraví, abyste mohli i nadále dle svého nejlepšího svědomí vykonávat svoje povolání! 

 

 

Paní B. H.


 

Pochvala pro personál oddělení LDN /následná a dlouhodobá péče/ září 2017

 

Vážený pane řediteli,

chtěla bych touto cestou poděkovat všem zaměstnancům oddělení následné a dlouhodobé péče 2. patro, kteří se pod vedením pana primáře MUDr. Jana Marka obětavě starají o své pacienty.

13. září zemřela ve věku 90 let moje teta, paní B. Z. Posledních pět nelehkých měsíců svého života strávila v LDN, kam jsme jí chodili navštěvovat a pokaždé jsme museli ocenit péči, kterou věnují zaměstnanci již zcela nemohoucím pacientům. Uvědomovali jsme si, že něco takového bychom nemohli v žádném případě poskytnout. Perfektně fungovala i komunikace s námi příbuznými, dostávali jsme pravidelně informace, a i když jsme věděli, že zdravotní stav naší tety nevzbuzuje příliš mnoho nadějí, dostávalo se nám povzbuzení a podpory.

Přeji všem hodně zdraví a sil v jejich nelehké a finančně jistě nedoceněné práci.

 

p. L. K.


 

Pochvala pro paní primářku na psychiatrickém oddělení, září 2017

 

Pane řediteli,

chtěla bych touto cestou poděkovat Prim. MUDr. Michlové z psychiatrického oddělení Vaší léčebny, která léčí mého syna M. P. Bohužel zdravotní stav syna je vážný, ale paní primářka, jako jediný lékař, vždy mu dokáže v rámci možností pomoci. Děkuji za její přístup, který má k pacientům.

 

Paní M.P.


 

Pochvala oddělení LDN /následná a dlouhodobá péče/, červenec 2017

 

Od února do 26. dubna letošního roku u Vás na oddělení Následné a dlouhodobé péče ležela naše babička paní M.L. Babičku jsme jezdili k Vám pravidelně navštěvovat a sledovali, jak je o ní postaráno a pečováno. Chtěli bychom Vám poděkovat za vzornou péči a vzorný a citlivý přístup k pacientům. Chtěli bychom touto cestou poděkovat veškerému Vašemu personálu, který o babičku pečoval, všem sestřičkám a pomocným pracovnicím a pracovníkům. Zvláštní poděkování patří paní doktorce Lence Kristkové, ošetřující lékařce babičky. Samozřejmě děkujeme panu řediteli, panu primáři, vrchní sestře a vedení ústavu za vzorné vedení oddělení. Byli jsme s péčí o babičku spokojeni a překvapeni jaké odborné i lidské péče se u Vás babičce dostávalo. Nevíme jaká slova volit, abychom správně vystihli naše poděkování a vděčnost Vám všem. Nebyli bychom schopni takovou péči doma babičce zabezpečit. Děkujeme za babičku za vzornou péči a usnadnění jejich posledních dnů na tomto světě. Netušili jsme, jaký jste vzorný zdravotní ústav. Všem našim blízkým a známým sdělujeme chválu, která Vám bezesporu náleží.

 

p. A. a I. B., Česká Třebová


 

Pochvala pracovníkům na sociálních lůžkách, červenec 2017

 

Rády bychom poděkovaly celému kolektivu pracovníků sociálních lůžek Honlova domu i paní doktorce Muthsamové za vzornou péči o naši maminku p. A.V.

Maminka zde ležela více jak tři roky a byla, tak jako i my, velmi spokojená. Bohužel, letos v červenci zemřela.

Moc si vážíme Vaší práce a do dalších let Vám přejeme hodně sil, pevné nervy a spokojené klienty.

 

p. S.K. a J.M.


 

Pochvala plicnímu oddělení /pneumologie a ftizeologie/, červenec 2017

 

Dobrý den,

 

alespoň touto cestou chci poděkovat personálu plicního oddělení - 3. patro - za profesionální, vsřícný a lidský přístup k pacientům, se zájmem o pacienta a jeho potřeby.

Vzorně se tak staraly (samé ženy) o moji maminku paní M. T., která byla do tohoto zařízení převezena ve velmi špatném zdravotním stavu.

 

Ještě jednou moc děkuji. S pozdravem, paní M.P.


 

Pochvala oddělení LDN /následná a dlouhodobá péče/, květen 2017

 

Vážení, dovolte, abych poděkovala paní doktorce Kristkové a veškerému personálu oddělení LDN, za laskavé přijetí, vztřícnost, ochotu a obětavost při hospitalizaci mého manžela p. M.Š. Velké poděkování též za rehabiltaci, fyzioterapeutce Lucii Vojtkové. 

 

S pozdravem a přáním pěkného dne paní A.Š., Choceň


 

Pochvala oddělení LDN /následná a dlouhodobá péče/, duben 2017

 

Každý z nás dítě byl, děvče nebo kluk, později žena nebo muž.

Období snů a přání, někdy taky budování.

Čas a roky letí dál a z nás se kmet stal.

Jednoho dne z rána, zamotá se hlava, nevíme, jak dopadneme.

Nastoupit pak musí armáda v bílém, která kromě denní péči, i naši duši léčí.

Vlídné slovo, pohlazení, je i to stáří k vydržení.

 

Dík celému kolektivu LDN Žamberk.

Pane primáři, děkuji Vám za pomoc v mém kritickém stavu a pomoc z nejhoršího.

 

Vděčná pacientka, paní V.Š., 92 let


 

Pochvala plicnímu oddělení /pneumologie a ftizeologie/, leden 2017

 

Koncem roku 2013 jsem se zde léčila poprvé a v roce 2017, v lednu, podruhé. Mile mne překvapila úprava budovy v přízemí, úpravy pokojů a příjemná možnost posezení.  Děkuji dr. Stříteckému za odbornou péči a léčbu, zdravotním sestrám za obětavost, ochotu a spolupráci s námi, pacienty. Není tomu tak všude. Díky zaslouží i kuchaři za chutnou krmi. Zde jen malá připomínka – plátky masa by mohly být v měkčím stavu. A pokud budou průběžně upravovány nedostatky např. v koupelně (potrhaný závěs, chybějící polička na mýdlo či šampón, zrcadlo), bude zde opravdu pěkné a udržované prostředí. Také bychom uvítali další WC pro ženy. 

 

paní J.K.