Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 116 let (1905-2021)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Rozhodnutí o udělení akreditace

26.3.2020

Rozhodnutí o udělení akreditace pro vzdělávání ve specializačním oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE.

 

Albertinum získalo akreditaci ke specializovanému výcviku lékařů

Žamberk – Ministerstvo zdravotnictví udělilo odbornému léčebnému ústavu Albertinum v Žamberku akreditaci k provádění specializovaného výcviku lékařů v oboru Pneumologie a Ftizeologie. Díky tomuto rozhodnutí mohou lékaři pracující v léčebném ústavu získat potřebnou specializaci a nedochází tak k jejich odchodu do jiných zařízení.

„Udělení akreditace je významný krok ke zlepšení personální situace na našem plicním oddělení pod vedením primářky MUDr. Márii Michalovičové, která je garantem celého projektu. Díky úsilí zaměstnanců pod vedením ředitele Albertina Rudolfa Bulíčka je nastartován proces stabilizace personálního obsazení a zvýšení prestiže zřízení díky možnosti vzdělávání internistů,“ sdělil radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.

Specialistů v oborech pneumologie a ftizeologie je nedostatek. Pro zařízení jako je Albertinum je tak důležité mít možnost si odborníky vzdělat. Jedná se o proces, kdy se lékaři dva roky připravují pod odborným dohledem zkušeného kolegy, který je garantem projektu. Ministerstvo zdravotnictví poskytuje akreditaci na 5 let s možností dalšího prodloužení v případě získání veškerých náležitostí. Těmi jsou zejména personální zastoupení odborníků, ale i patřičné technické vybavení. 

Albertinu se podařilo obnovit akreditaci po čtyřech letech. Možnost vzdělávat lékaře měli v Žamberku do roku 2016, kdy přišlo zařízení o garanta projektu.

 

Zdroj:

https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/106386/albertinum-ziskalo-akreditaci-ke-specializovanemu-vycviku-lekaru