Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 114 let (1905-2019)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  ÚČETNÍ SAMOSTATNÉHO ÚČETNÍHO CELKU, POKLADNÍ

12.8.2015

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk

 

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

 

ÚČETNÍ SAMOSTATNÉHO ÚČETNÍHO CELKU, POKLADNÍ

 

 

Požadavky na uchazeče:

 

 • vzdělání VŠ nebo ÚSO ekonomického směru
 • praxe v oboru minimálně 5 let, výhodou praxe v pracovní pozici finanční účetní či pokladní
 • znalost podvojného účetnictví, daňových a účetních zákonů a další legislativy, fakturace
 • občanská a morální bezúhonnost, odpovídající zdravotní stav, komunikační schopnosti
 • znalost práce na PC na uživatelské úrovni

 

Písemná či elektronická přihláška musí obsahovat:

 

 • přesné označení výběrového řízení, do něhož se uchazeč hlásí
 • osobní údaje – jméno, příjmení, titul; datum narození, státní příslušnost, trvalý pobyt, telefonní a elektronický kontakt, datum a podpis uchazeče

 

Požadované doklady k přihlášce:

 

 • strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborné praxi, dosažených znalostech a dovednostech,  reference
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ne starší než 2 měsíce

 

Nástup možný od 1. prosince 2015 příp. později dle dohody.  

 

Zájemci o bližší informace kontaktujte: Ing. Rudolfa Bulíčka osobně, telefonicky na tel. č. 465677814, 723902541 příp. e-mail: bulicek@albertinum-olu.cz, rámcově na www.albertinum-olu.cz.

 

 

Uzávěrka pro podání přihlášek: 11.09.2015 do 14:00 hod. na výše uvedené adrese s heslem „Účetní SÚC, pokladní“ na obálce nebo v předmětu elektronického podání. Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru na den 16.09.2015 od 14:00 hod.