Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 116 let (1905-2021)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Dodávka prokládací parní pračky

5.10.2021

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk jako zadavatel, vyzývá k předložení nabídky ceny na poskytnutí níže uvedené dodávky v rámci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem:

" Dodávka prokládací parní pračky"

Podklad ve formě Výzvy pro předložení nabídky je přílohou tohoto oznámení.

Zadávací lhůta (podání nabídek): 5. 10. 2021 - 19. 10. 2021 do 9.00 hod.