Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 115 let (1905-2020)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  VZ v režimu zjednodušeného podlimitního řízení "Dodávka léčiv"

20.2.2019

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk zveřejnil na odkazu 

 

https://zakazky.pardubickykraj.cz/contract_display_1836.html

zadávací dokumentaci pro výběrové řízení

„Dodavatel léčiv pro zadavatele: Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, se sídlem: Za Kopečkem 353, Žamberk, PSČ: 564 01, IČ: 00196096“

 

Zadávací lhůta (podání nabídek): 20.2. 2019 - 8.3.2019 do 08.00 hod