Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 113 let (1905-2018)

                   ALBERTINUM, OLÚ

                   Za Kopečkem 353

                   Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  VZMR: Dodávka nábytku a vnitřního vybavení plicního oddělení

7.9.2015

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk jako zadavatel, vyzývá k předložení nabídky ceny na poskytnutí níže uvedené dodávky pod názvem:

Dodávka nábytku a vnitřního vybavení projektu : „Albertinum Žamberk - modernizace plicního lůžkového oddělení“

Podklady pro předložení nabídky jsou uloženy v sekci " O nás / Výběrová řízení / Veřejné zakázky".

Zadávací lhůta: 7.9.2015 - 15.9. 2015 do 11.00 hod