Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 113 let (1905-2018)

                   ALBERTINUM, OLÚ

                   Za Kopečkem 353

                   Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  VZMR: Úpravy soc. zař. a rekonstrukce el. instalace Honlova domu

23.12.2015
Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk jako zadavatel, vyzývá k předložení nabídky ceny na poskytnutí níže uvedené dodávky pod názvem:
"Stavební úpravy sociálních zařízení a kompletní rekonstrukce elektroinstalace
4.NP objektu Honlova domu - Albertinum"
Podklady ve formě Výzvy pro předložení nabídky jsou přílohou tohoto oznámení.
Zadávací lhůta: 23.12.2015 - 18.1.2016 do 15.00 hod