Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 116 let (1905-2021)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  VZMR - Stavební úpravy sociálního zařízení šaten

9.11.2020

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk jako zadavatel, vyzývá k předložení nabídky ceny na poskytnutí níže uvedené dodávky v rámci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem:

"Stavební úpravy sociálního zařízení šaten 1. PP Honlova domu"

Podklad ve formě Výzvy pro předložení nabídky je přílohou tohoto oznámení.

Zadávací lhůta (podání nabídek): 9. 11. 2020 - 20. 11. 2020 do 10.00 hod.