Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 116 let (1905-2021)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Následná a dlouhodobá lůžková péče (LDN)

Umístěna: v horní části areálu, v blízkosti hlavního parkoviště

Kapacita: 70 lůžek

 

Evidence žádostí o přijetí pacienta k hospitalizaci:

Vrchní sestra:

Mgr. Martina Křenova, tel. 465 677 913/930/, 725 990 692, krenova@albertinum-olu.cz

 

Primář oddělení:

MUDr. Jan Marek, tel. 465 677 941,  marek@albertinum-olu.cz

 

 

Telefonické kontakty   na jednotlivá oddělení

 

  sesterna I. patro   465 677 930               
  sesterna II. patro     465 677 940     

 

 

Adresa k zasílání pošty pacientům:

Jméno a příjmení pacienta

Léčebna dlouhodobě nemocných

Albertova 726, budova č. 7

564 01, Žamberk

 

  Poskytování informací

Heslo:

  • při příjmu na oddělení sdělí pacient heslo, na základě kterého je možné podat informace o zdravotním stavu po telefonu blízké osobě
  • bez znalosti hesla nemůžeme informace poskytnout

  Personál/kontakty

 

 

  pozice   jméno   telefon/email

  primář

  MUDr. Jan Marek

  465 677 941

  marek@albertinum-olu.cz

  zástupce primáře   MUDr. Lenka Kristková

  465 677 931

  kristkova@albertinum-olu.cz

  vrchní sestra

  Mgr. Martina Křenová

  465 677 913/930, 

  725 990 692 

  krenova@albertinum-olu.cz

  staniční sestra

  I. patro

  Mgr. Lucie Kulhánková              

  465 677 930

  kulhankova@albertinum-olu.cz

  staniční sestra

  II. patro

  Jaroslava Tomanová

  465 677 940

  tomanova@albertinum-olu.cz

  zdravotně

  soc. pracovnice

  Dagmar Kovalová

  465 677 914

  kovalova@albertinum-olu.cz 

  Charakteristika oddělení

Představujeme moderní pracoviště schopné kvalitně a na úrovni doby zajistit dlouhodobou i geriatrickou péči o nemocné s chronickými a dlouhodobě trvajícími chorobami, ale i doléčení a rehabilitaci po úrazech, operacích a akutních chorobách. Zajišťujeme včasné rozpoznání náhle zhoršené nemoci.

 

Dále v rámci své geriatrické specializace upravujeme a nastavujeme léčbu u starších pacientů. Ošetřujeme nemocné, jejichž domácí péči o zdravotní stav a chronické onemocnění nelze z různých důvodů zvládnout.

 

Ve spolupráci s psychiatrickým oddělením, které je rovněž v areálu Albertina, ošetřujeme také nemocné s demencí a Alzheimerovou nemocí.

 

Všichni v kolektivu poskytují péči nemocným odborně i lidsky na výši.

 

Intenzivní ošetřovatelská péče, moderní způsob ošetřování, léčba proleženin a bércových vředů (tzv. mokrou terapií) a hygienické zajištění inkontinentních pacientů je samozřejmostí.

 

Léčbě chronických ran se v OLU Albertinum věnuje sestra-specialistka, která se v tomto odvětví pravidelně vzdělává.

 

O nemocné pečuje odborně vyškolený tým lékařů – odborníků v oboru vnitřní lékařství, geriatrie, všeobecného lékařství, dále pak vysokoškolsky vzdělaní odborníci v oborech fyzioterapie, logopedie a ergoterapie.

 

Sociální péči poskytuje zdravotně sociální pracovnice, která pomáhá pacientovi řešit jeho sociální situaci.

 

V případě potřeby úzce spolupracujeme s psychiatrem, psychologem, neurologem, chirurgem, pneumologem a lékařem ORL.

 

Rehabilitační oddělení je moderně vybaveno elektroléčbou, magnetoterapií a vodoléčbou, a je zde také tělocvična.

 

Ke zlepšení soběstačnosti slouží dobře vybavená ergoterapie.

 

Pro péči o nemocné je personál LDN patřičně vyškolen jak v řadě ošetřovatelských aktivit, včetně ošetřovatelské rehabilitace.

 

Díky spolupráci se čtyřmi církvemi je zde zajištěna i ekumenická duchovní péče.

 

Pracoviště fyzioterapie, vodoléčby a klinického logopeda nabízí též ambulantní péči.

 

Budova i vnitřní prostory LDN jsou po rekonstrukci v roce 2003.

 

V současné době nabízíme krásné moderní prostředí s dvoulůžkovými pokoji, v omezeném počtu i pokoje s vlastním sociálním zařízením (WC, sprcha).

 

K dispozici jsou rovněž veškeré další provozy Albertina – plicní oddělení, psychiatrické oddělení, rentgen, laboratoře, stravovací provoz a prádelna.

 

Oddělení LDN je provozováno v souladu s koncepcí oboru geriatrie a gerontologie v České republice.

 

Pro přijetí na lůžko doporučujeme si vzít s sebou:  Doklady (občanský průkaz, kartu zdravotní pojišťovny), věci osobní hygieny (kartáček na zuby, prostředky na ošetřování a skladování zubních protéz, pastu, mýdlo, ručník, toaletní papír, holicí potřeby...), župan, pyžamo, přezůvky s pevnou patou (k rehabilitaci vhodnější než pantofle), léky, které pravidelně užíváte, pokud máte i diab.kartu, protetické a ortopedické pomůcky (protézy, ortézy, inval.vozík, hole, zubní protézy, brýle sluchadla a pod.).

 

  Vnitřní řád následné a dlouhodobé lůžkové péče


Dokumenty ke stažení:

  Návštěvy

Návštěvy pacientů:

 

  pracovní dny    13.00-17.00  
  víkend+svátky    13.00-17.00

 

V jiném čase vždy po dohodě s ošetřujícím lékařem.

 

Dětem do 15 let je vstup v zájmu zdraví dítěte zakázán. Vyjímky lze dohodnout s ošetřujícím lékařem.

 

Návštěvy se vždy hlásí na sesterně oddělení!

 

Prosíme návštěvy, aby respektovali soukromí spolubydlících na pokoji pacienta.

  Fotogalerie oddělení

  Léčba chronických ran

  • V OLÚ Albertinum provádíme léčbu chronických ran (dlouhodobě se nehojících ran), např. bércových vředů, dekubitů, diabetických vředů, ad. pomocí vlhké terapie.
  • Tato metoda používá k hojení moderní krycí materiály, které vytvářejí vlhké prostředí v ráně a tím urychlují proces hojení.
  • Léčbou chronických ran se zabývá sestra specialistka na rány p. Petra Hyksová. Je speciálně vzdělaná pro léčbu chronických ran, kontinuálně zvyšuje svou kvalifikaci návštěvou odborných školení, kde se setkává s nejmodernějšími trendy, má dlouholeté zkušenosti. Součástí péče o pacienty s dlouhodobě nehojícími se ránami je i speciálně vyškolený tým sester a lékařů.