Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 115 let (1905-2020)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Psychiatrie (následná a dlouhodobá lůžková péče)

Umístění: v historické budově zvané Albertova vila, asi 300 metrů za vrátnicí po pravé straně

Kapacita: 36 lůžek

 

Evidence žádostí o přijetí pacienta k hospitalizaci:

Primářka oddělení:

MUDr. Renata Štěpánková, telefon 465 677 921, email: stepankova@albertinum-olu.cz

 

Kontakt na oddělení:

 

  sesterna    465 677 825  

 

Adresa k zasílání pošty pocientům:

Jméno a příjmení pacienta

Psychiatrie

Albertova ul. 528, budova č. 4

564 01, Žamberk

 

 

  Poskytování informací

Heslo:

  • při příjmu na oddělení sdělí pacient heslo, na základě kterého je možné podat informace o zdravotním stavu po telefonu blízké osobě
  • bez znalosti hesla nemůžeme informace poskytnout

  Personál/kontakty

 pozice  jméno  telefon/email
 primářka  MUDr. Renata Štěpánková

 465 677 921

 stepankova@albertinum-olu.cz

 lékař  MUDr. Radoslav Hnidka

 465 677 907

 hnidka@albertinum-olu.cz

 lékařka

 MUDr. Marie Martincová

 465 677 907

 martincova@albertinum-olu.cz 

 klinický

 psycholog

 Mgr. Petra Urbanová

 465 677 883

 psycholog@albertinum-olu.cz

 vrchní sestra

 Bc. Jitka Stůjová

 465 677 859, 702 235 252

 stujova@albertinum-olu.cz

 staniční sestra

 Jana Dostálová

 465 677 825

 dostalova@albertinum-olu.cz

 zdravotně

 sociální pracovnice

 Mgr. Hana Faltusová

 465 677 801, 702 235 202

 faltusovah@albertinum-olu.cz

 

 

 

       

  Charakteristika oddělení

Jedná se o uzavřené oddělení s režimem následné a dlouhodobé péče, zaměřené na doléčování, stabilizaci, motivaci a edukaci duševně nemocných. 

 

Příjem na oddělení:

  • pacienty přijímáme výhradně plánovaně po dohodě s lékaři psychiatrického oddělení, a to na základě objednání z psychiatrických ambulancí či plánovanými překlady z nemocničních zařízení.

 

V souladu se zařazením našeho oddělení do systému následné a dlouhodobé péče neposkytujeme akutní lůžkovou péči, nepřijímáme pacienty s poruchami vědomí, agresivní, s dekompenzovanými tělesnými chorobami, se závažnými poruchami hybnosti.

Pacienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní péči či uzavřené psychiatrické oddělení, jsou odesílání do regionálních zařízení akutní péče.

Oddělení psychiatrie je provozováno v souladu s koncepcí oboru psychiatrie v České republice.

 

Co si vzít k hospitalizaci: osobní doklady (občanský průkaz, kartu zdravotní pojišťovny), pracovní neschopnost (pokud ji máte vystavenou), věci osobní hygieny (kartáček na zuby, pastu, mýdlo, ručník, holicí potřeby), pyžamo, přezůvky, vycházkovou obuv, domácí oblečení, léky (které užíváte) a další běžně Vámi používané pomůcky. Vzhledem k tomu, že v rámci léčebného režimu se pacienti podílejí na úklidu svého pokoje, společných prostorů pro terapeutické činnosti a na úklidu místního parku, je vhodné vzít si s sebou vhodné oblečení a obuv.

Pacient má při přijetí povinnost odevzdat léky, ostré předměty, holení, pásky a šle, které si uloží u sestry oddělení a má je k dispozici dle potřeby. Během hospitalizace není dovoleno používat notebooky a tablety.

 

Léčebný režim zahrnuje: skupinová psychoterapie, ergoterapie, socioterapie, nácvik běžných denních aktivit, skupinový nácvik relaxace

Pro aktivity pacientů jsou využívány nejen prostory psychiatrického oddělení, ale i další prostory v areálu Albertina včetně zahrady a parku v anglickém stylu.

  

  Vnitřní řád psychiatrie


Dokumenty ke stažení:

  Návštěvy

Návštěvy pacientů: 

 

  pracovní dny    15.00-20.00 
  víkend+svátky    09.00-20.00 

 

 

Návštěvy se vždy hlásí na sesterně oddělení!

 

Prosíme návštěvy, aby respektovaly soukromí ostatních pacientů.

 

Dětem do 15 let je vstup v zájmu zdraví dítěte zakázán. Vyjímky lze dohodnout s ošetřujícím lékařem.

   Denní psychiatrický a gerontopsychiatrický stacionář

V našem zdravotnickém zařízení již od 1. dubna 2017 běží činnost dennho psychiatrického a gerontopsychiatrického stacionáře (umístěn v budově bývalé Lékařské vily)

 

Objednání koordinuje vrchní sestra Psychiatrického oddělení na telefonním čísle 465 677 859,

případně e-mailu: stacionar@albertinum-olu.cz,

 

Nabídka našich služeb je uvedena na přiloženém letáku.

 

 


Dokumenty ke stažení: