Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 116 let (1905-2021)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Poděkování městům a obcím

16.7.2021

 

Velmi rád bych poděkoval spolu se svými spolupracovníky panu starostovi, členům Rady a Zastupitelům města Žamberka za poskytnutí dotace, z rozpočtu města Žamberka, na provoz sociální služby poskytované v našem zdravotnickém zařízení.

 

Dále děkujeme i všem okolním městům a obcím za poskytnutí finančního daru, či dotace na naši sociální službu. 

 

Poskytnutí dotace a finančních darů upevňuje naše přesvědčení, že sociální služba v našem zařízení, je na území města Žamberka velmi potřebná.

 

Dotace a finanční dary budou využity jednoznačně ve prospěch a pro potřeby našich klientů (občanů těchto měst a obcí).

 

 

 

Ing. Rudolf Bulíček

ředitel