Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 116 let (1905-2021)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Kontakty k přijetí

Pacienty přijímáme na základě doporučení ambulantních lékařů ze širokého okolí a z okolních nemocnic.

 

Pneumologie a ftizeologie:

 

 

  pozice    jméno    telefon/email   
  vrchní sestra    Jana Motyčková

  725 990 704, 465 677 870

  motyckova@albertinum-olu.cz   

  zástupce primáře    MUDr. Jiří Bureš

   465 677 896, 728 889 707

   bures@albertinum-olu.cz

 

 

  

Následná a dlouhodobá lůžková péče:

 

  pozice    jméno    telefon/email   
  vrchní sestra    Mgr. Martina Křenova  

  465 677 913/930, 725 990 692  

  krenova@albertinum-olu.cz

  primář   MUDr. Jan Marek  

  465 677 941

  marek@albertinum-olu.cz      

 

 

Psychiatrie (následná a dlouhodobá lůžková péče):

 

  pozice    jméno    telefon/email   
  vrchní sestra     Jitka Stůjová

  465 677 859

  stujova@albertinum-olu.cz 

  primářka   MUDr. Renata Štěpánková 

  465 677 921

  stepankova@albertinum-olu.cz 

 

Příjem na oddělení:

Pacienty přijímáme plánovaně po dohodě s primářkou psychiatrického oddělení, a to na základě objednání z psychiatrických ambulancí či plánovanými překlady z nemocničních zařízení.

 

 

Sociální služba/sociální lůžka:

 

  pozice   jméno   telefon/email

  vedoucí

  sociální služby 

  Mgr. Jana Dolejšová

  465 677 823, 607 009 887

  dolejsova@albertinum-olu.cz

  Cesta k nám

 • Město Žamberk leží ve Východních Čechách v Pardubickém kraji,
  okresu Ústí nad Orlicí. Leží na silnici první třídy č. 11 z Hradce Králové do
  Ostravy.
 • Z Masarykova náměstí v Žamberku se vydejte Hlubokou ulicí,
  následně Albertovou ulicí. Za pivnicí "Na Kopečku" odbočte vpravo do ulice Za
  Kopečkem, kde se nachází vstup do areálu Albertina.
 • mapa
 • dopravní spojení
 • taxi služba

 

  Příjem pacienta

Při přijetí pacient přichází do přijímací kanceláře (Honlův dům), kde je zpracována vstupní dokumentace a pacient je umístěn na oddělení dle potřebné léčby a dle možností oddělení.

 

Na oddělení pacienta přebírá ošetřující personál, který jej seznámí s vnitřním řádem oddělení a zahájí individuální plán péče.

 

Následně je pacient podroben vstupnímu vyšetření lékařem a je zahájena diagnostika a léčba.

 

Příjem pacienta na psychiatrické oddělení se děje přímo v prostorách tohoto oddělení.

  Přijímací kancelář

 • umístěna v budově Honlův dům, přízemí
 • budova Honlův dům je vzdálena asi 200 metrů od vrátnice, po pravé straně
 • přijímací kancelář slouží zároveň jako dispečink sanitních vozů v OLU Albertinum

 

Kontakt:

 

  pozice   jméno    telefon  

  administrativní     

  pracovnice 

  Růžena Strnadová   465 677 819