Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 116 let (1905-2021)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Kontakty-zdravotně sociální pracovnice (ZSP)


Pneumologie a ftizeolgie, sociální lůžka (Honlův dům):

 

  pozice    jméno    telefon/email 

  zdravotně

  sociální pracovnice 

  Mgr. Zlata Stejskalová   

  465 677 855

  stejskalova@albertinum-olu.cz

 v případě nepřítomnosti volejte 465 677 870, vrchní sestra plicní odd.

 

Psychiatrie (Albertova vila):

 

  pozice    jméno    telefon/email 

  zdravotně

  sociální pracovnice 

  Mgr. Hana Faltusová  

  465 677 801, 702 235 202

  faltusovah@albertinum-olu.cz  

 

 

Následná a dlouhodobá lůžková péče:

 

  pozice    jméno    telefon/email 

  zdravotně

  sociální pracovnice 

  Dagmar Kovalová 

  465 677 914

  kovalova@albertinum-olu.cz 

  Sociální práce v OLU Albertinum

Sociální práce v OLU Albertinum je oblastí, kde se péče zdravotní prolíná s péčí sociální a je nedílnou a nezbytnou součástí léčebného a ošetřovatelského procesu. Ke komplexnosti léčby nevyhnutelně patří i pomoc při řešení sociálních problémů pacienta v případech, kdy toho není schopen sám, rodina mu tuto péči poskytnout nemůže, nechce, nebo pokud pacient rodinu nemá. Každý pacient má právo na dostupnost sociální pomoci při řešení svých sociálních problémů. 

 

Cílem sociální práce  je pomoci pacientům, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a ve vztahu k onemocnění nebo  jeho následkům nezvládají sami nebo s pomocí rodiny či blízkých vzniklou situaci řešit. 

Zdravotně sociální pracovníci poskytují nebo zprostředkovávají pacientům pomoc v nepříznivé sociální situaci podle konkrétní potřeby. Podle závažnosti a komplikovanosti problematiky zdravotně sociální pracovník společně s pacientem stanovuje priority, postupy a cíle sociálního procesu.  Proces zdravotně sociální práce je zaměřen na individuální přístup k pacientovi, dále do procesu zapojuje pacientovu rodinu, opatrovníky a osoby blízké. Na řešení problémů zdravotně sociální pracovník úzce spolupracuje s multidisciplinárním týmem (lékaři a ostatní zdravotnický personál). V průběhu procesu sociální práce se řídí zdravotně sociální pracovník nejnovějšími metodami a používá nejnovější pracovní postupy při řešení problémové sociální situace včetně přístupu k pacientovi.

 

Cílová skupina

Pacienti, kterým je pomoc poskytována, jsou nejčastěji osoby neschopné řešit své problémy z důvodu:

  • Snížené soběstačnosti v souvislosti s věkem, či nemocí
  • Dlouhodobě nebo nevyléčitelně nemocný
  • Tělesný handicap (pohybový, smyslový, mentální, aj.)
  • Psychické onemocnění
  • Demence
  • Závislosti (alkohol, drogy, hry aj.)
  • Nezajištěné bydlení (osoby bez přístřeší)
  • Hmotné nouze
  • Evidence na úřadu práce
  • Izolace z důvodu infekční nemoci

 

  Poskytovatele sociálních služeb v okolí Žamberka

 

 

Další možnosti pomoci:

 

Pečovatelská služba města Ústí nad Orlicí: Lucie Kaválková, DiS. 728 916 474

 

Charitní pečovatelská služba: Pavlína Šelepová, DiS., 731 402 341

 

Pečovatelská služba Letohrad: Mgr. Marie Kubištová, 723 136 377

 

Pečovatelská služba města Česká Třebová: 465 503 511

 

Pečovatelská služba Dolní Dobrouč: p. Špinler, 728 438 589

 

Pečovatelská služba Brandýs nad Orlicí: Jana Foglová, 702 128 301

 

Osobní asistence OCH Ústí nad Orlicí: Bc. Marie Maříková: 734 769 711

 

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s -

 

Osobní asistence: Eva Jiřincová, 775 693 985

 

Respitní péče Jindra, Litomyšl: Mgr. Ludmila Chadimová, 731 598 890

 

Odlehčovací služba Horní Jelení: 777 765 849

 

Odlehčovací služba Lanškroun: Marcela Severová, 465 503 007

 

Odlehčovací služba Rychnov nad Kněžnou: 494 534 431

 

Odlehčovací služba Ledax Vysoké Mýto, 725 466 547

 

Sociální odbor města ÚnO: Mgr. Ivana Nečekalová, 777 736 328

 

Záležitosti ve věci opatrovnictví: Okresní soud Ústí nad Orlicí; p. Honskusová, 465 567 144

 

Komunitní centrum PETRKLÍČ, z.s.: Renata Zahrádková, 605 366 931

 

Domov na hradě Rychmburk: Bc. Michaela Růžičková, 601 089 412 (služba pro osoby s chronickým duševním onemocněním, především schizofrenie a afektivních poruch)