Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 114 let (1905-2019)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Albertinum bere opět double

21.11.2017

I takto by se sportovní terminologií dal nazvat další výrazný úspěch zdravotnického zařízení Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk. Po třech letech se podařilo dne 7. listopadu 2017 obhájit certifikát kvality a bezpečí dle příslušných standardů kvality a zavést platnou legislativu do praxe a spolu se zářijovým oceněním absolutního vítěze projektu „Kvalitní a bezpečná nemocnice 2017“ se tak opět nesmazatelně zapisují do historie našeho zdravotnického zařízení jako potvrzení nastavených parametrů kvalitní a bezpečné péče nejen o pacienty a klienty, ale i zajištění bezpečného prostředí pro zaměstnance Albertina.

„Není to úspěch jednotlivců, ale jedná se o úspěch, na kterém se podíleli všichni zaměstnanci našeho zařízení bez rozdílu v jakém oddělení či provozu jsou zaměstnáni“ řekl na setkání se zaměstnanci ředitel Albertina Rudolf Bulíček bezprostředně poté, co z rukou Renaty Podstatové, jednatelky České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví, převzal platný certifikát na další tři roky. „Vyvrcholilo období od posledního akreditačního šetření nejen přípravou na další, ale i období posunu v oblasti péče a starostlivosti o pacienty a klienty o další stupně výš. Nedílnou složkou této činnosti jsou i stále se zkvalitňující podmínky pro zaměstnance ústavu.“, pokračoval ředitel při poděkování za získané ocenění.

„Cítíme se mezi vámi velmi dobře, oceňujeme nejen kvalitu Vaší práce, přístup k pacientům a klientům, ale oceňujeme i to, co všechno děláte pro zaměstnance a jsme velmi příjemně překvapeni tím, co jste společnými silami za poslední tři roky od posledního akreditačního šetření dosáhli. Váš areál rozkvetl do krásy, je znát, že se zde smysluplně investovalo mnoho finančních prostředků“ uvedla Renata Podstatová v odůvodnění, kterým akreditační komise jednomyslně přiznala „Certifikát kvality a bezpečí“ do konce roku 2020.

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk se kontinuálně věnuje zvyšováním kvality a bezpečí pro své pacienty a klienty a pro své zaměstnance. V roce 2014 Albertinum prošlo prvním náročným auditem akreditační komisí ČSAZ s.r.o. a získalo certifikát, který potvrzuje vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Nyní 7. 11. 2017 jsme certifikát obhájili.

Certifikát je dokladem a zárukou kontinuálního poskytování kvalitní a bezpečné péče. Akreditační požadavky neboli standardy kvality vyžadují od zaměstnanců např. aktivně vyhledávat rizika, která vyplývají z každodenních činností, dodržovat nastavené diagnostické postupy a postupy léčebné péče, zajištění kontinuity péče, dodržování práv pacientů, sledování spokojenosti pacientů a zaměstnanců, plnění standardů protiepidemických opatření a bezpečnostních procedur a další. Obhajoba certifikátu je výsledkem týmové práce a zapojení všech zaměstnanců.

V Albertinu probíhá pravidelná a kvalifikovaná auditní činnost, která se zaměřuje na rizikové oblasti jako např. manipulace s léčivy, zdravotnická dokumentace, infekce spojené se zdravotní péčí, plnění nastavených standardů a platné legislativy, zajištění bezpečného prostředí a další. Nedílnou součástí je proces sledování indikátorů kvality, které monitorují rizikové činnosti při poskytování péče. Sledují se dlouhodobé trendy a jejich analýza nás posunuje dále ještě k vyšší kvalitě.

„Chtěl bych tímto poděkovat všem zaměstnancům našeho ústavu na všech odděleních a provozech a také zároveň vyzdvihnout významnou roli naší manažerky kvality paní Simony Žabkové, která nás směřovala a pomáhala celou dobu v mezi-akreditačním období“ uvedl na závěr vyhodnocení akreditačního šetření ředitel Rudolf Bulíček.

 

za vedení Albertina, odborného léčebného ústavu, Žamberk

Vladimír Fabián – vedoucí útvaru HS

Simona Žabková – manažerka kvality


Dokumenty ke stažení: