Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 115 let (1905-2020)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Albertinum má novou ČOV

8.11.2019

 

5. listopad 2019 se stal v historii Albertina, odborného léčebného ústavu Žamberk, dalším svátečním dnem. Vedení našeho zdravotnického zařízení převzalo do užívání nově rekonstruovanou čistírnu odpadních vod a to za účasti zástupců Pardubického kraje, který celou investiční akci financoval jako zřizovatel plně ze svých rozpočtových prostředků.

Slavnostního aktu předání a přestřižení pásky, která bude připomínat tento den, se zúčastnil za Pardubický kraj radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr, dále ředitel dodavatelské společnosti PROFISTAV Tomáš Zavřel, starosta města Žamberk Oldřich Jedlička a ředitel našeho léčebného ústavu Rudolf Bulíček. Přítomni byli i ostatní zástupci Pardubického kraje, dodavatele stavby a uživatele, kteří se podíleli na realizaci celého díla.

Akce byla zahájena v létě roku 2018 a to výstavbou nových kanalizačních stok pro dešťové a splaškové vody tak, aby došlo k jejich vzájemnému oddělení. Důvod byl prozaický – již při tvorbě projektové dokumentace byla realizována nadčasová myšlenka samostatného odvodu dešťové vody zpět do přírody prostřednictvím sorpčních vpustí a vsakovacích galerií. Současně k tomu navíc byla využita nepoužívaná vodárenská nádrž o objemu 150 m3 k záchytu dešťové vody jako budoucí rezervoár užitkové vody pro zalévání našeho lesoparku v horkých letních měsících.

V době, kdy se s jarem roku 2019 postupně dokončovaly potřebné výkopové práce, se rozjela demolice původní ČOV a výstavba nové. Funkci čištění odpadních vod převzala dočasně mobilní ČOV. V letních měsících letošního roku tak bylo dokončeno dílo v celkové hodnotě cca 25 mil. Kč.

Jistě vyvstanou otázky, k čemu tak nákladné dílo přispělo? Odpovědi jsou poměrně jednoduché:

-          zkvalitnění životního prostředí vypouštěním odpadních vod v rámci stanovených limitů, resp. pod jejich hodnotami

-          modernizace procesu čištění vody před vstupem do veřejné kanalizační sítě, snížení objemu chlorované vody

-          odstranění obtěžujícího zápachu pro obyvatele v údolí Divoké Orlice, Žamberk, který se objevoval zejména v horkém letním počasí

-          snížení ekonomických nákladů za platby „deštného“ díky zavedení celoplošného vsakování povrchových vod do zeleně – úspora cca 600.000,- Kč / rok

-          vytvoření systému využití vlastního rezervoáru dešťové vody pro zalévání zeleně v letním období

-          město Žamberk a jeho občané získali po provedených terénních úpravách v lesoparku za Centrem sociálních služeb pěkný slunný kout k procházkám a odpočinku

 

Na závěr tak přináleží ještě jednou poděkovat našemu zřizovateli Pardubickému kraji za financování významné investiční akce, dodavateli společnosti PROFISTAV a.s. Litomyšl za odvedené dílo, projekční kanceláři IKKO Hradec Králové za zpracování projektu a společnosti Hudeček s.r.o. za kvalifikovaný stavebně-technický dozor investora.

 

Za Albertinum

Vladimír Fabián

vedoucí útvaru HS