Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 116 let (1905-2021)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Albertinum obhájilo kvalitu péče a bezpečí

13.11.2020

Albertinum obhájilo kvalitu péče a bezpečí

 

Po třech letech se podařilo dne 12. listopadu 2020 znovu úspěšně obhájit Certifikát kvality a bezpečí dle příslušných standardů kvality.

 

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk se kontinuálně věnuje zvyšováním kvality a bezpečí pro své pacienty, klienty, ale i pro své zaměstnance. V roce 2014 Albertinum prošlo prvním náročným auditem akreditační komisí ČSAZ s.r.o. a získalo certifikát, který potvrzuje vysokou kvalitu poskytovaných služeb. V roce 2017 jsme certifikát obhájili poprvé a dne 12. 11. 2020 jsme tento certifikát obhájili opět.

 

Certifikát je dokladem a zárukou kontinuálního zvyšování kvality a bezpečnosti námi poskytované péče. Akreditační požadavky neboli standardy kvality vyžadují od zaměstnanců např. aktivně vyhledávat rizika, která vyplývají z každodenních činností, dodržovat nastavené diagnostické postupy a postupy léčebné péče, zajištění kontinuity péče, dodržování práv pacientů, sledování spokojenosti pacientů a zaměstnanců, plnění standardů protiepidemických opatření a bezpečnostních procedur a další. Obhajoba certifikátu je výsledkem týmové práce a zapojení všech zaměstnanců.

V Albertinu probíhá pravidelná a kvalifikovaná auditní činnost, která se zaměřuje na rizikové oblasti jako např. manipulace s léčivy, zdravotnická dokumentace, infekce spojené se zdravotní péčí, plnění nastavených standardů a platné legislativy, zajištění bezpečného prostředí a další. Nedílnou součástí je proces sledování indikátorů kvality, které monitorují rizikové činnosti při poskytování péče. Sledují se dlouhodobé trendy a jejich analýza nás posunuje dále k ještě vyšší kvalitě.

 

„Chtěl bych tímto poděkovat všem zaměstnancům našeho zdravotnického zařízení na všech odděleních a úsecích a zejména vyzdvihnout významnou roli naší manažerky kvality paní Mgr. Simony Žabkové MBA, která nás směřovala a vedla po celou dobu v mezi-akreditačním období. Velice si cením toho, že jsme certifikaci obhájili ve velmi náročném období spojeném s poskytováním zdravotní péče v koronavirovém období. O to je náš úspěch cennější“.

 

za vedení Albertina, odborného léčebného ústavu, Žamberk

Ing. Rudolf Bulíček - ředitel