Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 116 let (1905-2021)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Další investice do Albertina přinesou energetické úspory

25.3.2021

Honlův dům v Albertinu

 
Pardubice - Pardubický kraj vypsal veřejnou zakázku na zateplení několika budov v odborném léčebném ústavu Albertinum Žamberk. Stavební práce by měly začít ještě letos. Zadávací podmínky schválili tento týden krajští radní, termín podání přihlášek je 29. dubna.

 „V Albertinu jsme naplánovali zateplení budov údržby, léčebny dlouhodobě nemocných a Albertovy vily. Všechna opatření vyplývají z energetických auditů a zahrnují kromě výměny oken, dveří a oprav střech také sanaci vlhkosti, rekonstrukci říms, balkónů, okapů, antén, hromosvodů, osvětlení, elektroinstalace, přístřešků, zábradlí, žebříků a plotů v nezbytném rozsahu a v nezbytném rozsahu také úpravy okolí budov. U Albertovy vily bude zachován a obnoven její historický vzhled. Hodnota zakázky před soutěží je 54,5 milionu korun bez DPH,“ informoval náměstek pro investice Roman Línek.

„Samozřejmě i v tomto případě pracujeme na získání evropské dotace prostřednictvím operačního programu Životní prostředí. V tomto případě by mohla činit přes 16 milionů korun,“ uvedl radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.

Z provozních důvodů ale nebude možné pracovat současně na všech objektech a práce se budou muset rozložit na etapy. „Pacienti z objektu Albertova vila budou před zahájením prací přestěhováni do prostor jednoho volného podlaží v Léčebně dlouhodobě nemocných. Až se zase vrátí zpátky, bude možné začít s pracemi na LDN. Práce budou postupně probíhat vždy v jednom patře, ze kterého se obyvatelé přesunou do patra, které bude právě volné,“ vysvětlila  náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková. „Omlouváme se pacientům a jejich rodinám za dočasně snížený komfort spojený se stěhováním.“

„Vítězná firma bude mít na tento projekt celkem 428 kalendářních dní od předání staveniště,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a pokračoval: „V minulých letech byly z operačního programu Životní prostředí v areálu Albertina zatepleny objekty prádelny, kuchyně, laboratoří, domy Honlův a Janovského a dále upraven místní lesopark. Z regionálního operačního programu bylo modernizováno plicní lůžkové oddělení dlouhodobé péče včetně přístrojového vybavení.“

 

Zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/111442/dalsi-investice-do-albertina-zamberk-prinesou-energeticke-uspory

 

Děkujeme  vedení Pardubického kraje za podporu tohoto projektu.

 

Ing. Rudolf Bulíček

ředitel