Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 114 let (1905-2019)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Informace k návštěvám v OLU Albertinum

11.2.2019

V našem zařízení zatím neplatí zákaz návštěv.

Pokud však máte příznaky nachlazení, žádáme Vás, abyste své blízké v jejich zájmu i v zájmu personálu nenavštěvovali vůbec.

V případě nutnosti kontaktujte ošetřující personál.

 

Děkujeme za pochopení a respektování situace.