Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 116 let (1905-2021)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

AKTUALITY

  Sčítání lidu v Albertinu

7.4.2021

Vážení, dovolte mi, abych Vás krátce seznámila s tím, jak bude v našem zařízení probíhat sčítání obyvatel 2021.

 

Především bych uvedla, že sčítání obyvatel je povinné, má oporu v zákoně, ale  výjimečně, u občanů těžce nemocných, lze od sčítání upustit.

 

V období  od 27. 3. do 11.5.2021 lze provést sčítání elektronickou formou. Tuto možnost mohou využít naši pacienti nebo uživatelé, kteří zvládnou sčítání sami a tuto formu preferují. Připojení k internetu je u nás dostupné.

Doporučujeme však, aby za pacienty příslušné formuláře vyplnili rodinní příslušníci. Buď je zahrnuli do sčítání v rámci své domácnosti, pokud sdílejí společnou domácnost nebo pokud bydlí pacient samostatně, lze provést sčítání pod jeho rodným číslem.

 

Ruční vyplnění formulářů proběhne v období od 27.4.do 11.5.2021.

 

Pacientům a uživatelům, kteří nikoho nemají nebo jsou u nás převážnou většinu roku (např. uživatelé sociálních lůžek) s vyplněním pomůžeme. Je však nutné mít informace, které jsou při sčítání vyžadovány.

 

Na internetových stránkách https://www.scitani.cz/ najdete podrobné informace i odpovědi na dotazy. Je tam i tel. číslo, pokud byste si nevěděli rady.

 

Mgr. Zlata Stejskalová, sčítání komisař pro Albertinum Žamberk