Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 114 let (1905-2019)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Významné ocenění Albertina

21.9.2017

Významné ocenění Albertina

 

Úterý 19. září 2017 je dalším významným dnem, který se zapíše do historie zdravotnického zařízení Albertinum, odborného léčebného ústavu, Žamberk.

Albertinum získalo po třech létech opět titul ”Kvalitní a bezpečná nemocnice“, tentokrát za rok 2017. Oproti roku 2014, kdy se odborný  léčebný ústav stal vítězem projektu, se tak stalo s velmi podstatnou změnou – nyní je Albertinum absolutním vítězem této ceny, kterou uděluje Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví (ČSAZ). Ocenění z rukou PhDr. Renaty Podstatové, jednatelky ČSAZ převzal Ing. Vladimír Fabián v zastoupení nepřítomného ředitele Ing. Rudolfa Bulíčka a Bc. Marcela Valentová – hlavní sestra.

Jedná se o ocenění, které potěší a které hodnotí to, že velmi náročná práce, jak po fyzické, tak i psychické stránce,  všech zaměstnanců v Albertinu má smysl a je prováděna  pečlivě a velmi kvalitně.  A to pro co nejlepší pocit všech pacientů a klientů z pobytu ve zdravotnickém zařízení v rámci poskytované zdravotní péče.

Udělené ocenění rovněž zavazuje k tomu, že je třeba se co nejkvalitněji připravit na akreditační řízení, které v letošním roce ještě  odborný léčebný ústav čeká a v následném  období do další akreditace i výsledky potvrdit. Jedná se tak o významný závazek neusnout na vavřínech, ale posunout zdravotnickou péči ještě výše a dál, jak se sluší a patří na péči o nemocného pacienta v 21. století.

Každopádně je nyní zcela na místě velmi poděkovat všem zaměstnancům Albertina bez rozdílu za jejich dosavadní práci, za starostlivost a péči, kterou věnují všem pacientům a klientům v jejich prospěch.

 

za vedení Albertina, odborného léčebného ústavu Žamberk

Ing. Vladimír Fabián

vedoucí útvaru HS


Dokumenty ke stažení: