Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 116 let (1905-2021)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Informace pro dodavatele

Fakturační údaje:

 

Adresa:

 

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk

 

 

00196096  

DIČ CZ00196096

 

Zřizovatel: Pardubický kraj