Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 116 let (1905-2021)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

AKTUALITY

  Návštěvy

na oddělení Následné a dlouhodobé lůžkové péče

a na oddělení Pneumologie a ftizeologie:

 

  pracovní dny    13.00-17.00  
  víkend+svátky    13.00-17.00

 

V jiném čase vždy po dohodě s ošetřujícím lékařem.

 

Návštěvy se vždy hlásí na sesterně oddělení!

 

Prosíme návštěvy, aby respektovali soukromí spolubydlících na pokoji pacienta.

 

Dětem do 15 let je vstup v zájmu zdraví dítěte zakázán. Vyjímky lze dohodnout s ošetřujícím lékařem.

  Návštěvy na odd. Psychiatrie

Návštěvy pacientů: 

 

  pracovní dny    15.00-20.00 
  víkend+svátky    09.00-20.00 

 

Dětem do 15 let je vstup v zájmu zdraví dítěte zakázán. Vyjímky lze dohodnout s ošetřujícím lékařem.

  Návštěvy oddělení sociální lůžka

Návštěvní doba na oddělení není pevně stanovena

 

 

  doporučená doba

  všechny dny v týdnu  

  09.00-20.00 

 

 

V případě návštěv v jiných hodinách, obzvláště u obyvatel bydlících na více lůžkových pokojích, žádáme o ohleduplnost k ostatním uživatelům

 

Návštěvu mají dovolenou i děti a zvířátka

 

Zázemí: klienti mohou při návštěvě využít prostor v jídelně, nebo v odpočinkových částech chodby oddělení. Dále je možné využít návštěvní prostory v přízemí budovy (tzv. RTG chodba), kde jsou křesla stolky, knihovna a automat na kávu a WC