Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 116 let (1905-2021)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Odborná plicní konference -Tuberkulóza a mykobakteriózy

Zájemci o účast se mohou hlásit do 24.11.2015 : Marcela Valentová, 465 677 841, 725 970 002, valentova@albertinum-olu.cz

 

 

Místo konání: prostor kinosálu a jídelny v budově stravovacího prostoru + prohlídka nově zrekonstruovaného objektu Malínský (izolační jednotka)

Účastnický poplatek: 100,- Kč (oběd zajištěn)

 

Akce je ohodnocena 4 kreditními body dle vyhlášky MZ ČR 4/2010Sb.

 

 

Akce se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického

a 1. náměstka hejtmana Romana Línka