Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 116 let (1905-2021)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Poslední dny člověka

Vážení pacienti, vážení rodinní příslušníci.

 

Cílem našeho zařízení je kvalitní zdravotní péče a spokojený, pokud možno vyléčený pacient.

Bohužel v životě každého člověka jednou nastane situace, kdy ke zlepšení zdravotního stavu nedojde, právě naopak, tělo nemocného je velmi unavené a umírá.

 

Toto bolestné životní období s sebou nese mnoho, často nevyřčených otázek. Následující příspěvky by Vám měli pomoci rozhodnout se, jak tuto životní fázi zvládnout.

 

V OLU Albertinum jsme připraveni se o umírající pacienty profesionálně postarat. Poskytujeme kvalifikovanou lékařskou a ošetřovatelskou péči. Umírající pacient tráví své poslední chvíle v klidném a příjemném prostředí. Může být obklopen svými blízkými 24 hod. denně, pokud to provoz oddělení nebo jiné pacienty neomezuje.

 

Stále jsou tu však alternativy, které nedokážeme plně nahradit jako např. hospicová péče.

 

Hospice poskytují specializovanou paliativní péči umírajícím lidem a jejich blízkým.

 

 

Adresář hospiců-lůžková péče

Adresář hospiců-domácí péče

 

Informační a diskusní portál Umírání.cz