Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 116 let (1905-2021)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  Jakým způsobem darovat

Pokud se chcete stát dárcem nebo sponzorem našeho zařízení, postup je následující:

  

 • Váš finanční dar můžete zaslat buď převodem na účet: GE Money Bank Žamberk: konto Plíce 401109664/0600, konto Stáří 174-401109664/0600.

 

 • Nebo můžete finanční dar složit v hotovosti na pokladně v OLU Albertinum.

 

 • Máte možnost s našim zařízením  uzavřít darovací smlouvu, která Vám umožní vymezit si pracoviště, kterému je dar určen, účel použití daru, případně i termín, do kdy musí být dar použit a vyúčtován. Rovněž Vám umožní doložit Vašemu správci daně jeho daňovou odečitatelnost.

 

 • Dary poskytnuté OLU Albertinum  jsou osvobozeny od daně darovací a nijak nesouvisí s jejími vztahy ke zřizovateli, státnímu rozpočtu nebo zdravotnickým pojišťovnám. 100% částky tak zůstává k dispozici našemu zařízení.

 

 • Darované peníze poslouží na konkrétní přístroj, nástroj, pomůcku, zdravotnický materiál, případně Vám rádi poradí vedoucí pracovníci jednotlivých oddělení, co zrovna potřebujeme :)

  Děkujeme za podporu

  Co potřebujeme

 • Zdravotnický materiál
 • Polohovací lůžka
 • Antidekubitní matrace
 • Transportní sedačky
 • Vybavení pokojů (noční stolky, šatní skříně)
 • Polohovací křesla
 • Polohovací pomůcky
 • Obnovit přístrojové vybavení na jednotlivých odděleních