Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 113 let (1905-2018)

                   ALBERTINUM, OLÚ

                   Za Kopečkem 353

                   Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

VOLNÁ MÍSTA

  Zdravotní pojišťovny (ZP)

Albertinum, odborný léčebný ústav má smluvní vztah s následujícími ZP:

 

 

Kontaktní osoby v OLÚ Albertinum:

 

  účetní/pojišťovny 

  Marie Lesáková

  465 677 802

  lesakova@albertinum

  účetní/pojišťovny

  Hana Moravcová

  465 677 802

  moravcova@albertinum-olu.cz 

  účetní/pojišťovny 

  Simona Rybárová 

  465 677 802

  rybarova@albertinum-olu.cz

  Informace pro cizince

Pokud má cizinec nárok na účast ve veřejném zdravotním pojištění, vybere si jednu z výše uvedených zdravotních pojišťoven a přihlásí se u ní k pojištění. Zdravotní pojišťovna má povinnost přijmout jako pojištěnce každou osobu, jež splňuje podmínky účasti na veřejném zdravotním pojištění – tzn. má trvalý pobyt na území České republiky nebo je zaměstnancem zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR.

 

zdroj:http://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/zdravotni-pojistovny_2619_22.html

  Cizinci, kteří se neúčastní veřejného zdravotního pojištění