verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
119 let (1905 - 2024)

Nacházíte se na stránce:KvalitaAkreditace čsaz

Externí hodnocení kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče

Dne 7. 11. 2023 proběhlo v našem zdravotnickém zařízení opakované externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče., které provedla Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o. pod vedením RNDr. Renaty Podstatové, MBA.
 
Certifikát jsme úspěšně obhájili :)
kvalita 9
předání certifikátu
Přílohy:
certifikát kvality a bezpečí.pdf
.pdf
1.6 MB

Cesta k akreditaci

Od 6. 9. 2013 byla zahájena ředitelem OLÚ Albertinum Žamberk příprava k akreditaci. Od té doby jsme nepřetržitě aplikovali PROGRAM KVALITY do praxe a tvrdě pracovali :)

 

Vše jsme konzultovali a po celou dobu spolupracovali s RNDr. Renatou Podstatovou z České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o.

 

Dne 27. listopadu 2014 proběhlo v OLÚ Albertinum Žamberk externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

 

Albertinum, odborný léčebný ústav Žamberk prokázal, že poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči a získal Certifikát kvality a bezpečí s platností na 3 roky.

 

kvalita 11
kvalita 12
kvalita 13

„KVALITNÍ A BEZPEČNÁ NEMOCNICE 2014 a 2017“

Albertinum, Odborný léčebný ústav, Žamberk - vítěz projektu „KVALITNÍ A BEZPEČNÁ NEMOCNICE 2014“

Dne 15.října 2014 předala toto ocenění zástupcům vedení ústavu, Ing. Rudolfovi Bulíčkovi a Mgr. Simoně Žabkové, jednatelka České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o., RNDr. Renata Podstatová na V. celostátní konferenci „Kvalita zdravotní péče a akreditace“ v Praze.
 
Jedná se o významné ocenění dlouhodobé práce všech zaměstnanců OLÚ Albertinum Žamberk na cestě za akreditací, která hodnotí kvalitu a bezpečí lůžkové zdravotní péče a která proběhne na konci listopadu tohoto roku.
 

Úterý 19. září 2017 je dalším významným dnem, který se zapíše do historie zdravotnického zařízení Albertinum, odborného léčebného ústavu, Žamberk.

 

Albertinum získalo po třech létech opět titul ”Kvalitní a bezpečná nemocnice“, tentokrát za rok 2017. Oproti roku 2014, kdy se odborný  léčebný ústav stal vítězem projektu, se tak stalo s velmi podstatnou změnou – nyní je Albertinum absolutním vítězem této ceny, kterou uděluje Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví (ČSAZ). Ocenění z rukou PhDr. Renaty Podstatové, jednatelky ČSAZ převzal Ing. Vladimír Fabián v zastoupení nepřítomného ředitele Ing. Rudolfa Bulíčka a Bc. Marcela Valentová – hlavní sestra.

 

Jedná se o ocenění, které potěší a které hodnotí to, že velmi náročná práce, jak po fyzické, tak i psychické stránce,  všech zaměstnanců v Albertinu má smysl a je prováděna  pečlivě a velmi kvalitně.  A to pro co nejlepší pocit všech pacientů a klientů z pobytu ve zdravotnickém zařízení v rámci poskytované zdravotní péče.

 

Udělené ocenění rovněž zavazuje k tomu, že je třeba se co nejkvalitněji připravit na akreditační řízení, které v letošním roce ještě  odborný léčebný ústav čeká a v následném  období do další akreditace i výsledky potvrdit. Jedná se tak o významný závazek neusnout na vavřínech, ale posunout zdravotnickou péči ještě výše a dál, jak se sluší a patří na péči o nemocného pacienta v 21. století.

 

Každopádně je nyní zcela na místě velmi poděkovat všem zaměstnancům Albertina bez rozdílu za jejich dosavadní práci, za starostlivost a péči, kterou věnují všem pacientům a klientům v jejich prospěch.

kvalita 1
kvalita 2
kvalita 7
kvalita 4
kvalita 6
kvalita 5
kvalita 3