verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

Akreditace pro vzdělávání

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk v současnosti disponuje třemi akreditacemi udělenými MZ ČR k provádění specializovaného výcviku lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků.

Již v roce 2020 nám byla Rozhodnutím MZ ČR udělena akreditace pro provádění vlastního specializovaného výcviku lékařů ve specializačním oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE, v roce 2022 jsme získali opět na základě Rozhodnutí MZ ČR akreditaci pro provádění vlastního specializovaného výcviku lékařů ve specializačním oboru PSYCHIATRIE.

Obě tyto akreditace nejen zvyšují prestiž obou oddělení a Albertina jako celku a povědomí o námi poskytovaných zdravotních službách, ale zejména znamenají významné posílení šancí získat lékaře v obou těchto specializačních oborech pro práci v našem zdravotnickém zařízení. U poskytovatelů následné a dlouhodobé lůžkové a ambulantní péče toto rozhodně není obvyklým standardem.   

V případě akreditace v oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE jsou již dvě naše lékařky zařazeny do specializačního vzdělávání v tomto oboru a zároveň se k nám hlásí lékaři z různých zdravotnických zařízení na specializační stáže v tomto oboru v rámci základního interního kmene.

I akreditace k provádění vlastního specializovaného výcviku pro specializační obor PSYCHIATRIE již přinesla efekt v podobě nástupu nového lékaře od počátku roku 2023 na naše psychiatrické oddělení ke specializačnímu vzdělávání pod vedením kvalifikovaných školitelů. Lékař posílil tým lékařů tohoto oddělení a to umožňuje pokračovat v naplňování cílů našeho schváleného Transformačního plánu v rámci transformace psychiatrické péče v ČR.

Časově posledním naším úspěchem je na základě Rozhodnutí MZ ČR udělení akreditace pro vzdělávání ve specializačním nelékařském oboru PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ – KLINICKÁ PSYCHOLOGIE s termínem zahájení specializačního vzdělávacího programu od 1. 7. 2023. Nyní tedy usilujeme o získání zájemce – školence pro tento obor, který se pod vedením školitelky Mgr. Petry Urbanové bude připravovat k získání této specializace a posílí náš tým psychologů na oddělení psychiatrickém, paliativním příp. dalších.   

 

 

Akreditace pro vzdělání

 

 

 

 

Akreditace pro obor pneumologie a ftizeologie
Akreditace pro obor klinické psychologie
Akreditace pro obor psychiatrie
Přílohy:
rozhodnutí mz čr o udělení akreditace - pneumologie a ftizeologie.pdf
.pdf
233 kB
rozhodnutí mz čr o udělení akreditace - psycholog ve zdravotnictví-klinická psychologie.pdf
.pdf
203 kB
rozhodnutí o udělení akreditace pro vzdělávání pro spec obor psychiatrie.pdf
.pdf
241 kB