verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

Nacházíte se na stránce:O násFotogalerie

FOTOALBUM

Filtr
Fotoalbum:

Aktuality

Psycholog ve zdravotnictví

14.7.2023 - Jana Dolejšová
Albertinum , OLÚ, Žamberk,akreditované pracoviště v oboru Klinická psychologie přijme Psychologa ve zdravotnictví   nabízíme:       práci na akreditovaném pracovišti v oboru klinická psychologie, psychiatrickém oddělení       platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platném znění       hlavní pracovní poměr na akreditovaném pracovišti    nástup dle domluvy        zajištění povinných stáží v rámci přípravy na atestaci v oboru klinický psycholog       možnost plného hrazení  předatestační přípravy (stáže, kurzy a další - na základě individuální domluvy)       6 týdnů dovolené       benefity FKSP včetně příspěvku na stravování (místní kvalitní kuchyně v našem zařízení       spolupráce při zajištění ubytování či řešení bytové otázky       podpora dalšího vzdělávání, včetně bezplatné účasti na vzdělávacích akcích v našem zařízení      práce na akreditovaném pracovišti v příjemném prostřed    požadujeme:        VŠ vzdělání – magisterský stupeň jednooborové psychologie       Akreditovaný kvalifikační kurz psycholog ve zdravotnictví podmínkou   zařazení do specializační přípravy a praxe ve zdravotnictví výhodou   zařazení v některém z akreditovaných psychoterapeutických výcviků výhodou,       certifikovaný kurz z některé psychodiagnostické metody (např. ROR, WAIS – III, MMPI) výhodou,   morální a občanskou bezúhonnost (doložit výpisem z Rejstříku trestů)    zájem o profesní rozvoj a aktuální poznatky v oboru     kontakt: valentova@albertinum.cz, tel.:725 970 002, 465 677 841 
Více

Akreditace pro vzdělávání

12.7.2023 - Jana Dolejšová
Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk v současnosti disponuje třemi akreditacemi udělenými MZ ČR k provádění specializovaného výcviku lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků.Již v roce 2020 nám byla Rozhodnutím MZ ČR udělena akreditace pro provádění vlastního specializovaného výcviku lékařů ve specializačním oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE, v roce 2022 jsme získali opět na základě Rozhodnutí MZ ČR akreditaci pro provádění vlastního specializovaného výcviku lékařů ve specializačním oboru PSYCHIATRIE.Obě tyto akreditace nejen zvyšují prestiž obou oddělení a Albertina jako celku a povědomí o námi poskytovaných zdravotních službách, ale zejména znamenají významné posílení šancí získat lékaře v obou těchto specializačních oborech pro práci v našem zdravotnickém zařízení. U poskytovatelů následné a dlouhodobé lůžkové a ambulantní péče toto rozhodně není obvyklým standardem.   V případě akreditace v oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE jsou již dvě naše lékařky zařazeny do specializačního vzdělávání v tomto oboru a zároveň se k nám hlásí lékaři z různých zdravotnických zařízení na specializační stáže v tomto oboru v rámci základního interního kmene.I akreditace k provádění vlastního specializovaného výcviku pro specializační obor PSYCHIATRIE již přinesla efekt v podobě nástupu nového lékaře od počátku roku 2023 na naše psychiatrické oddělení ke specializačnímu vzdělávání pod vedením kvalifikovaných školitelů. Lékař posílil tým lékařů tohoto oddělení a to umožňuje pokračovat v naplňování cílů našeho schváleného Transformačního plánu v rámci transformace psychiatrické péče v ČR.Časově posledním naším úspěchem je na základě Rozhodnutí MZ ČR udělení akreditace pro vzdělávání ve specializačním nelékařském oboru PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ – KLINICKÁ PSYCHOLOGIE s termínem zahájení specializačního vzdělávacího programu od 1. 7. 2023. Nyní tedy usilujeme o získání zájemce – školence pro tento obor, který se pod vedením školitelky Mgr. Petry Urbanové bude připravovat k získání této specializace a posílí náš tým psychologů na oddělení psychiatrickém, paliativním příp. dalších.     Akreditace pro vzdělání       Akreditace pro obor pneumologie a ftizeologieAkreditace pro obor klinické psychologieAkreditace pro obor psychiatrie
Více