verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
119 let (1905 - 2024)

Nacházíte se na stránce:O násOchrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

 

Příspěvková organizace na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle čl. 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí. 

 

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů: 

Mgr. Simona Žabková

e-mail: dpo@albertinum-olu.cz

adresa: Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01

tel. spojení: 465 677 855, 605 211 154

 

Osobní údaje pacientů, klientů, zaměstnanců a dalších osob jsou uchovávány po dobu, která je nezbytně nutná k účelu jejich zpracování. Řídí se spisovým a skartačním řádem vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

 

Svá práva a požadavky dle obecného nařízení uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  

OSOBNÍ ÚDAJE - PACIENTI

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

 

  • poskytování a zajištění zdravotní péče;
  • vyúčtování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám. 

 

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě právní povinnosti, vyplývající ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační, adresní, kontaktní údaje, informace o Vašem zdravotním stavu a průběhu poskytovaných zdravotnických služeb, anamnestické údaje a další rozhodné údaje nezbytné pro poskytnutí konkrétní zdravotnické služby (dle charakteru poskytované služby).

 

OSOBNÍ ÚDAJE - ZAMĚSTNANCI

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců a dalších osob v pracovně-právních vztazích. Pracovní poměr je založen na personální evidenci, o rozsahu a druhu materiálů rozhoduje zaměstnavatel podle uvážení a s ohledem na své povinnosti.  Do osobního spisu i do podkladů pro výpočet platu jsou zaměstnanci oprávněni na svou žádost nahlédnout nebo si z nich pořídit opis. Zaměstnavatel je povinen zajistit ochranu osobních údajů svých zaměstnanců před neoprávněným přístupem nepovolaných osob nebo zneužitím.

Zpracovávání včetně ochrany osobních údajů popisuje vnitřní směrnice SM-M012 Ochrana osobních údajů.

 

INFORMAČNÍ POVINNOST

Viz. soubor v příloze.

Přílohy:
informační povinnost.pdf
.pdf
197 kB