verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
119 let (1905 - 2024)

Nacházíte se na stránce:O násProjekt ehealth

Projekt eHealth - elektronizace zdravotnictví Pardubického kraje

Název projektu anglicky:

 eHealth - Electronization of the Pardubice Region Health Care

Registrační číslo:

CZ.1.06/2.1.00/19.09278

Plánovací období:

2007-2013

Program:

 Integrovaný operační program

Prioritní osa:

2. Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence

Oblast podpory:

2.1. Zavádění ICT v územní veřejné správě

Žadatel:

Pardubický kraj

Cíle projektu:

Projekt eHealth Pardubického kraje zahrnuje aktivity 4 příspěvkových organizací - OLÚ Jevíčko, OLÚ Albertina Žamberk, Vysokomýtské nemocnice a Nemocnice následné péče Moravská Třebová. Projekt přispěl k modernizaci stávajících zdravotnických ICT technologií, nákupu potřebného technického vybavení, optimalizaci léčebných procesů, zavedení eReceptu, rozšíření nemocničního informačního systému (NIS) a laboratorního informačního systému (LIS), zvýšení bezpečnosti pacientů při podávání léků a při popisování nálezů v PACS, došlo k provázání na celorepublikový projekt SÚKL. Projekt také naplnil aktuální legislativní požadavky v dané oblasti.

 

Cílem projektu je rozvoj a zkvalitnění zdravotnických procesů za podpory nasazení nových moderních IT ve čtyřech lokalitách s vazbou na nadřízené orgány a zajištění komunikace s jinými subjekty. Konkrétně jde např. o zavedení elektronického podpisu, elektronizaci procesů při vedení ošetřovatelské dokumentace, zvýšení bezpečnosti pacientů při podávání léků a při popisování nálezů v PACS, zefektivnění skladové evidence zdravotního materiálu a léčiv, zavedení elektronického podpisu do oblasti laboratorního komplementu, přizpůsobení procesů novým legislativním požadavkům v oblasti receptů, zajištění potřebné komunikace se SÚKL, dosažení vyššího stupně bezpečnosti v oblasti archivace a distribuce digitálních dat, zrychlení interní komunikace, jakož i s dalšími zdravotnickými zařízeními, efektivnější využívání HW a SW - sdílení, centralizace.

 

Tento projekt Pardubického kraje je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

 

Místa realizace projektu:

Odborný léčebný ústav Jevíčko, Odborný léčebný ústav v Žamberku,  Vysokomýtská nemocnice, Nemocnice následné péče Moravská Třebová

Harmonogram projektu:

Datum zahájení projektu : 6.2.2014

Datum ukončení projektu : 30.11.2015

Celkové způsobilé výdaje v Kč:

11 818 746,00

Vlastní zdroje Pk v Kč:

1 994 502,90

Dotace z rozpočtu RR v Kč:

10 045 934,10


www.strukturalni-fondy.cz/iop