verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

Nacházíte se na stránce:OdděleníPsychiatrie

Oznámení o změně provozu Psychiatrického lůžkového oddělení následné péče

Od 27. 6. 2022 do konce roku 2023 bude Psychiatrické oddělení, z důvodu rekonstrukce Albertovy vily, přestěhováno do budovy LDN 1. patro. S tímto souvisí i změna telefonního čísla na paní primářku MUDr. Renatu Štěpánkovou a zdravotně-sociální pracovnici Mgr. Hanu Faltusovou, ostatní telefonní čísla zůstávají stejná. Způsoby objednávání a přijímání  pacientů, včetně diagnóz zůstává stejné a stále budeme uzavřeným oddělením.

 

Aktuální čísla:

Mgr. Hana Faltusová  702 235 202 v pracovní den od 7.00 do 14.30 hodin

Psychiatrie - lůžková a ambulantní péče

Umístění: 

budova LDN 1.patro

 

Kapacita: 

33 lůžek

 

Evidence žádostí o přijetí pacienta k hospitalizaci:

 

Primářka oddělení:

MUDr. Renata Štěpánková, email: stepankova@albertinum.cz

Telefon: 465 677 921

 

Příjem na oddělení:

Pacienty přijímáme plánovaně po dohodě s primářkou psychiatrického oddělení, případně s jiným lékařem a to na základě objednání z psychiatrických ambulancí či plánovanými překlady z nemocničních zařízení.

 

Kontakt na oddělení:

Sesterna: 465 677 825

 

Poskytování informací probíhá následujícím způsobem:

  • při příjmu na oddělení sdělí pacient heslo, na základě kterého je možné podat informace o zdravotním stavu po telefonu blízké osobě
  • bez znalosti hesla nemůžeme informace po telefonu poskytnout
  • Informace o zdravotním stavu jsou podávány po 13 hodině, nejlépe po předešlé domluvě s personálem.

 

Fotogalerie:

Psychiatrie

Personál/kontakty

 

 

Adresa k zasílání pošty pacientům

Jméno a příjmení pacienta

Psychiatrie

Albertova ul. 528, budova č. 4

564 01, Žamberk

 

Reforma psychiatrické péče

 Reforma psychiatrické péče v Albertinum, OLÚ, Žamberk V současné době dochází v nejen v lůžkové psychiatrické péči k velkým reformním změnám, které vycházejí ze Strategie Reformy péče o duševní zdraví (SRPP) a Národního akčního plánu duševního zdraví (NAPDZ) 2020 - 2030, tyto dokumenty stanovují konkrétní kroky k naplnění reformy psychiatrické péče. Tyto změny jsou zaměřeny na začlenění psychiatrických pacientů do společnosti  a pomáhají  jim fungovat ve svém vlastním sociální prostředí s různou mírou podpory, zdravotní nebo sociální a být i nadále prospěšní pro společnost.V rámci reformy péče o duševní zdraví byl v Albertinum, OLÚ, Žamberk vytvořen transformační plán, který obsahuje tyto strategické cíle a plány transformace.  ZÁKLADNÍ CÍLE TRANSFORMACE V  ALBERTINUM,  OLÚ, ŽAMBERKPoskytovat psychiatrickou terénní péči ve vlastním prostředí pacienta prostřednictvím psychiatrické sestry.Rozšířit služby psychiatrické stacionáře pro všechny psychiatrické diagnózy.Zřídit ambulanci s rozšířenou péčí.Transformovat část všeobecných psychiatrických lůžek na gerontopsychiatrická lůžka.  DOSAŽENÉ CÍLE V ALBERTINUM, OLÚ, ŽAMBERK V RÁMCI REFORMY PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ - CO SE JIŽ PODAŘILO OD ROKU 2018V současné době psychiatrická sestra poskytuje terénní psychiatrickou péči ve vlastním prostředí pacienta. V psychiatrickém stacionáři poskytujeme služby pro všechny psychiatrické diagnózy.Na části lůžek hospitalizujeme gerontopsychiatrické pacienty.Zintenzívnili jsme spolupráci s návaznými sociálními službami - PDZ Ústí nad Orlicí, CDZ Hradec Králové a Pardubice.Zkvalitňujeme prostředí pro hospitalizované pacienty – posílili jsme wifi síť, aby pacienti mohli mít neomezený přístup na soukromé notebooky a telefony, vybavili jsme pokoje uzamykatelnými skříněmi a dalším nábytkem, který zvyšuje komfort ubytovacích služeb.  PLNĚNÍ DALŠÍCH STRATEGICKÝCH CÍLŮ A PLÁNŮ DLE TRANSFORMAČNÍHO PLÁNUPlánujeme postupné zavádění individuálního plánováním v písemné podobě pro vytvoření komplexního přístupu v psychosociální rehabilitaci pacienta.Z důvodu nevyhovujících prostor psychiatrického oddělení, které je v budově z r. 1899, budeme realizovat jeho rekonstrukci. Tento krok povede k humanizaci péče a zvýšení ubytovacího komfortu pro hospitalizaci pacientů – vzniknou 2-lůžkové pokoje, vznikne bezbariérový přístup do budovy a další zázemí se zvýšeným hygienickým komfortem, které odpovídá standardům 21. století.Do roku 2023 plánujeme zřídit Ambulanci s rozšířenou péčí.Do roku 2030 plánujeme poskytovat na části lůžek gerontopsychiatrickou péči, na základě smluv se zdravotními pojišťovnami.
Více