verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
119 let (1905 - 2024)

Nacházíte se na stránce:PacientPsychosociální podpora

Psychosociální podpora v OLÚ Albertinum Žamberk

 

První psychická pomoc

 

Práce ve zdravotnictví znamená setkávat se s nemocemi, lidskými osudy, životními ztrátami i se smrtí. Tyto okamžiky jsou často provázeny silnými emocemi, truchlením, bezradností, akutní stresovou reakcí.

Při práci se zasaženými takovouto osobní krizí nebo akutní stresovou reakcí, můžeme v našem zařízení poskytnout první psychickou pomoc, kterou zajišťuje zdravotnický intervent.

 

Zdravotnický intervent

  • provází zasažené v jejich nejtěžších chvílích, sdílí emoce
  • vysvětluje, zprostředkovává informace mezi ošetřujícím personálem a zasaženým – vyšetření, zákroky, resuscitace
  • může být přítomen při sdělování závažné diagnózy nebo úmrtí pacienta
  • může být přítomen a provázet při rozloučení se zemřelým
  • pomáhá plánovat a informuje o dalších bezprostředních krocích, které budou muset zasažení provést
  • poskytuje kontakty na návaznou péči (krizová centra, psychology)

 

Peer podpora

 

Kolegiální psychická pomoc prostřednictvím kontaktu zdravotníka s peerem. Podpora je poskytována zdravotníkem s certifikovaným výcvikem se stejnou nebo podobnou profesní zkušeností.

Služba je zaměřena na poskytování a zajištění podpory v náročných životních či pracovních situacích, při opakovaném setkání s nadlimitní zátěží, chronickém zatížení či přetížení profesionála. Pomoc nabízí aktivní naslouchání, poskytnutí emoční podpory, empatii, doporučení.

Cílem poskytované intervence je obnovení duševních sil, zmírnění stresové reakce, pochopení reakce na událost, doporučení nebo předání zasaženého do další odborné péče, pokud je tato zasaženým preferována.

 

 

Kontaktní údaje

 

KOORDINÁTOR SPIS týmu v OLÚ ALBERTINUM, INTERVENT, PEER:

Mgr. Simona Žabková, tel. č. 605 211 154, zabkova@albertinum.cz

 

INTERVENT:

Mgr. Jana Dolejšová, tel. č.: 607 009 887, dolejsova@albertinum.cz

 

 

 

Základní pojmy:

 

PRVNÍ PSYCHICKÁ POMOC - podpora osobám zasaženým nadlimitní zátěžovou událostí, často poskytovaná bezprostředně po jejím vzniku nebo s odstupem několika hodin či dnů, a to při situacích nadlimitního psychického zatížení způsobené tragickou událostí.

 

AKUTNÍ STRESOVÁ REAKCE - reakce organismu na stav ohrožení. Vzniká u zasaženého nejčastěji do tří dnů od zátěžové události.

 

SEKUNDÁRNĚ ZASAŽENÝ – osoba, která má zpravidla k primárně zasaženému člověku emoční vazbu a došlo u ní k akutní reakci na stres. Může se však také jednat o svědky tragické události, nezraněné účastníky, sekundárně zasažené pacienty.

 

SPIS – Systém psychosociální intervenční služby se zaměřuje na poskytování psychosociální a první psychické podpory ve zdravotnictví a zahrnuje dvě složky: - Psychosociální (peer) podporu zdravotníkům. Podpora dovnitř je poskytována zejména zdravotníkům po prožitých profesně náročných situacích. - První psychickou pomoc sekundárně zasaženým, poskytovanou nejčastěji příbuzným a blízkým pacientům, ve výjimečných případech se může jednat o sekundárně zasažené pacienty.

 

PEER - zdravotnický pracovník vyškolený pro poskytování první psychické pomoci kolegům.

 

ZDRAVOTNICKÝ INTERVENT - proškolený zdravotnický pracovník poskytující první psychickou podporu sekundárně zasaženým, jevícím příznaky akutní stresové reakce.

 

KOORDINÁTOR SPIS TÝMU - koordinuje činnost peerů i zdravotnických interventů v daném zdravotnickém zařízení.