verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
119 let (1905 - 2024)

Nacházíte se na stránce:VeřejnostInformace pro pozůstalé

Pohřební služba

Pohřeb je možné zadat kterékoliv pohřební službě.

 

Pohřební služba zařídí všechny potřebné náležitosti, vystaví vypravovateli pohřbu doklad o pohřbu a bude ho aktuálně informovat o dalších postupech.

 

Oblečení pro zemřelého pozůstalí odevzdávají na pohřební službě v místě vyřizování pohřbu. Zde si mohou dohodnout i zvláštní úpravu zemřelého.

 

Služby jsou kompletní, od tištění parte, smuteční květinové výzdoby až po typ obřadu, dle přání příbuzných.

 

Jednání s úřady

Doklady:

  • Občanský průkaz se z OLU Albertinum zasílá na matriku bezprostředně po úmrtí (pokud jej měl zamřelý v OLU Albertinum u sebe).
  • Doklad zdravotního pojištění zemřelého (karta pojištěnce) zasílá OLU Albertinum příslušné zdravotní pojišťovně (pokud jej měl zamřelý v OLU Albertinum u sebe).
  • Všechny doklady zemřelého je třeba co nejdříve odevzdat na spádovém obecním úřadě.

 

Úmrtní list se vystavuje na matrice až později, obvykle do měsíce po pohřbu. Vydává se přímým příbuzným. K vydání úmrtního listu je vhodné předložit rodný, popřípadě oddací list zemřelého.

 

ČSSZ:

doporučujeme příbuzným nahlásit co nejdříve úmrtí blízké osoby  na ČSSZ (vyhnete se tak zbytečnému vracení důchodové částky, pokud je vyplacena již po dni úmrtí). Kontakt najdete zde.

Krizová intervence

Psychologická pomoc v náročných životních situacích:
  • vážné onemocnění
  • úmrtí blízkého člověka
 
PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková - krizová intervence, poradce pro pozůstalé
 

Vdovský a vdovecký, sirotčí důchod

Žádost pozůstalé osoby vyřizuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

 

Další podrobné informace získají pozůstalí na důchodovém oddělení Okresní správy sociálního zabezpečení dle místa svého bydliště  nebo na webových stránkách ČSSZ, (www.cssz.cz), Ministerstva práce a sociálních věcí, (www.mpsv.cz ). Příslušníci ozbrojených složek se mohou obracet na stránky svých rezortních ministerstev (Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, Ministerstvo spravedlnosti).