verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

Akreditace pro vzdělávání lékařů a NLZP

6.12.2022

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk získalo v minulých dnech  Rozhodnutí MZ ČR o udělení akreditace k provádění vlastního specializovaného výcviku pro specializační obor PSYCHIATRIE. Jedná se o již druhou akreditaci našeho zdravotnického zařízení (ZZ) pro vzdělávání lékařů vedle již od března 2020 platné akreditace pro vzdělávání ve vlastním specializovaném  výcviku v oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE, což jistě není u poskytovatelů následné a dlouhodobé lůžkové a ambulantní péče obvyklým standardem.

Obě tyto akreditace nejen zvyšují prestiž obou oddělení a Albertina jako celku a povědomí o námi poskytovaných zdravotních službách, ale zejména znamenají významné posílení šancí získat lékaře v obou těchto oborech pro práci v našem ZZ. V případě akreditace v oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE se to již projevilo nástupem lékařky po základním interním kmeni v roce 2021, další dvě lékařky, naše zaměstnankyně, jsou již do specializačního vzdělávání v tomto oboru u nás přihlášeny. Zároveň se k nám hlásí lékaři z různých zdravotnických zařízení na specializační stáže v tomto oboru v rámci základních kmenů.

I dnes obdržená akreditace k provádění vlastního specializovaného výcviku pro specializační obor PSYCHIATRIE již přinesla efekt v podobě nástupu nového lékaře od počátku roku 2023 po absolvování základního kmene na naše psychiatrické oddělení ke specializačnímu vzdělávání pod vedením kvalifikovaných školitelů. Lékař posílí tým lékařů tohoto oddělení a to umožní pokračovat v naplňování cílů našeho schváleného Transformačního plánu v rámci transformace psychiatrické péče v ČR.

Jako další máme již připraveny podklady pro předložení žádosti o udělení akreditace pro vzdělávání ve specializačním programu Klinická psychologie a počátkem roku 2023 budeme tuto naši žádost se všemi požadovanými přílohami předkládat MZ ČR. A věříme, že budeme opět úspěšní.

Přílohy:
rozhodnutí o udělení akreditace pro vzdělávání pro spec obor psychiatrie.pdf
.pdf
241 kB
rozhodnutí mz čr o udělení akreditace - paf.pdf
.pdf
233 kB
Zpět