verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
119 let (1905 - 2024)

Albertova vila v Žamberku se dočkala kompletní rekonstrukce

25.6.2024

Albertova vila v Žamberku se dočkala kompletní rekonstrukce

Albertova vila v Žamberku se dočkala kompletní rekonstrukce


Odborný léčebný ústav Albertinum Žamberk se dočkal další významné investice. Tou je komplexní rekonstrukce historické Albertovy vily. Celkové náklady na energeticky úsporná opatření, úpravu interiérů a vybavení dosáhly 60 milion korun.

„Rekonstrukce Albertovy vily je významným krokem pro oblast následné péče nejen v samotném léčebném ústavu, ale pro celé zdravotnictví v Pardubickém kraji. Tento projekt, jehož celkové náklady dosáhly téměř 60 milionů korun. Za klíčové považuji, že se nám podařilo spojit obě investice do jedné. Jsem rád, že se nám podařilo zachovat historický ráz budovy a zároveň ji přizpůsobit současným potřebám pacientů i zdravotnického personálu,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Rekonstrukce zahrnovala rozsáhlé úpravy jak exteriéru, tak interiéru budovy. V rámci energetických úspor došlo k zateplení obvodového zdiva, sanaci a zateplení střešních konstrukcí, výměně oken a dveří, a dalším opatřením směřujícím ke snížení energetické náročnosti budovy. Interiérové úpravy se zaměřily na modernizaci vnitřních technických sítí, zajištění bezbariérovosti a zkvalitnění prostor pro pacienty i zaměstnance,“ vyjmenoval hejtman Netolický.

Náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková ocenila význam tohoto projektu pro region a jeho přínos pro kvalitu poskytované péče. „Modernizace Albertovy vily přináší nejen zlepšení energetické efektivity, ale především lepší podmínky pro pacienty a zdravotnický personál. Nově vybavené prostory a modernizované technické zázemí umožní poskytovat péči na nejvyšší úrovni a zajišťují důstojné a komfortní prostředí pro léčbu i práci,“ řekla náměstkyně pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

Odborný léčebný ústav Albertinum Žamberk byl založen v roce 1905 a poskytuje specializovanou lůžkovou péči v odbornostech pneumologie a ftizeologie (plicní nemoci) včetně tuberkulózy a respirační rehabilitace, psychiatrie a gerontopsychiatrie, LDN a paliativní a hospicové péče.

Zdroj:Pardubický kraj - Aktuality (pardubickykraj.cz)

 

Zpět