verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

Nacházíte se na stránce:O násNorské fondyčervenec - july - 2014

Červenec - July - 2014

Červenec - July

 

Na základě informací a ve spolupráci s vedoucím odboru zdravotnictví Pardubického kraje Ing. Miroslavem Gregorem byly zahájeny práce na možném projektu financovaného z grantu v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014, programu CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. Týká se to oblasti, kterou potřebuje Albertinum v současné době řešit – odd.  psychiatrie. Vzniká vize projektu „Albertinum Žamberk – zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení. K tomu je vyčleněn vlastní objekt z 30-tých let minulého století tzv. „Lékařská vila“, která v současné době není využita a je tak ideálním objektem pro realizaci případného projektu.

 

Přípravou veškeré podkladové dokumentace pro podání žádosti byla pověřena  Regionální rozvojová agenturou Pardubického kraje, zastoupená Ing. Veronikou Šimkovou.

 

Současně vznikl projektový tým ve složení Ing. Rudolf Bulíček, Eva Šulcová, Ing. Vladimír Fabián, Mgr. Petra Urbanová, Bc. Hana Leichtová, Mgr. Simona Žabková s pevně stanovenými úkoly a kompetencemi ve fázi přípravy projektu, realizační fázi a fázi udržitelnosti. Dalším členem týmu se stal zástupce gesčního odboru zdravotnictví Pardubického kraje Ing. Rudolf Hlaváč.

Po zhodnocení situace na trhu se externím dodavatelem projektové dokumentace pro stavební povolení stala  společnost KIP s.r.o. Litomyšl zastoupená Ing. Janou Věnečkovou.

 

Tím byla zahájena náročná cesta k podání žádosti o poskytnutí grantu. Uzávěrka přihlášek je 12. září 2015

 

 

On the basis of information provided by the head of the Health care department of the Pardubice region Ing. Miroslav Gregor,  as well as in the cooperation with him, we launched our activities associated with a potential grant from EEA and Norway grant 2009-2014 in the CZ11 programme - Public health initiatives. It is supposed to solve Albertinum´s current major problem – the psychiatric ward. The vision of the project of “complex rehabilitation in the psychiatric ward environment” is being drafted.  The project is supposed to deal with a building constructed in the thirties of the 20th century and currently not in use (so called “Doctor´s villa). This building is ideally suitable for the project.

 

The elaboration of all the necessary documentation was assigned to Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje -(Regional Development Agency of Pardubice Region) represented by Ing. Veronika Šimková.

At the same time we established a project team consisting of Ing. Rudolf Bulíček, Eva Šulcová, Ing. Vladimír Fabián, Mgr. Petra Urbanová, Bc. Hana Leichtová, Mgr. Simona Žabková and strictly assigned competences and tasks to be carried out during the preparatory phase of the project as well as realization and maintaining phases. Rudolf Hlaváč was invited into our team as a representant of the department of Public Health of the Pardubice region´s regional government.

 

After our investigating into the situation on the market, we opted for the KIP s.r.o. Litomyšl. This company represented by Ing. Jana Věnečková is to be the external supplier of the project documentation.

Thus we started a long process of preparing for the application. The deadline for applications is the 12th September.

 

norské fondy červenec 1
norské fondy červenec 2
Zpět