verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

Nacházíte se na stránce:O násNorské fondyKvěten - may - 2016

Květen - May - 2016

Od poloviny měsíce se objekt „vily“ začíná připravovat na kontrolu stavebního úřadu a ostatních státních orgánů, které musí povolit provoz v budově

 

Since the middle of the month the "villa" facility is being prepared for the control by the Building Authority Department and other state institutions, which must authorise the building for opening.

 

Na základě výběru dodavatele služby od počátku měsíce začala probíhat série školení a odborných seminářů v rámci vzdělávání zdravotnického personálu v oblasti psychiatrie.

 

On the basis of a selection of the provider of services a series of training courses and professional workshops -within the framework of training of medical personnel in the field of psychiatry- has been running since the beginning of the month.

 

 

Zpět