verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

Listopad - November- 2015

28.listopadu – prezentace projektu na „Pneumologické konferenci“ za účasti odborné lékařské veřejnosti.

28th – Our project is presented at the "Pneumology conference" with the participation of healthcare and medical professionals.

 

 

25. listopadu - prezentace projektu na  „Slavnostním otevření objektu plicního oddělení Malínský“ za účasti hejtmana Pardubického kraje  JUDr. Martina Netolického PH.D., 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka, vedoucího odboru zdravotnictví Pk Ing. Miroslava Gregora.

 

25th - the project of "The opening ceremony of the pulmonary department Malínský building" is officially presented with the participation of Governor of the Pardubice Region JUDr. Martin Netolický Ph.D., first deputy governor of Pardubice Region Ing. Romana Link, head of the Department of Health Pk Ing. Miroslav Gregor

 

 

 

 

 

Pokračují intenzivní práce na stavební části projektu. Postupně se již realizují jen práce uvnitř objektu. Dokončuje se střecha a probíhá výběr barevného souladu interiéru.

 

The construction is still under way and intensively worked upon. The construction activities at this stage mainly focus on interior work. The roof is being completed and interior colour layout is being selected and harmonized.

 

 

 

 

 

 

Zpět