verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, Odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

Přestavba lékařské vily na objekt nové psychiatrie

Květen 2016

Po technických problémech spojených s vysokou vlhkostí v objektu oproti původním předpokladům, které zapříčinili nutnost požádat o prodloužení realizace projektu v souvislosti s potřebou pozdější montáže vnitřínho zařízení, se podařilo stavbu k 29.dubnu 2016 dokončit a převzít.

Nyní již začíná proces dokončování realizace celého projektu včetně jeho implementace, tak aby objekt mohl být předán do užívání v září letošního roku.

Zaměstnanci psychiatrického oddělení se mají na co těšit.

 

Srpen 2015

Před několika dny byla zahájena stavební část přestavby lékařské vily na nové prostory pro psychiatrické oddělení. Práce realizuje stavební firma Chládek & Tintěra a.s., Pardubice, která zvítězila ve výběrovém řízení veřejné zakázky. Stavební dozor provádí Hudeček s.r.o., Ústí nad Orlicí.

Předpokládaný termín ukončení stavebních prací je v polovině února příštího roku.

Zpět