verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

Nacházíte se na stránce:O násNorské fondyúnor - february - 2015

Únor - February - 2015

27. února - podepsána smlouva s Hudeček s.r.o., Ústí nad Orlicí jako TDI stavební části projektu.

 

24.února – přijaty 3 nabídky na provedení služby technického dozoru investora (TDI)  

stavební části projektu. Komise provedla vyhodnocení nabídek. Vítězem se stala a nejnižší nabídku podala firma Hudeček s.r.o., Ústí nad Orlicí

 

– Albertinum obdrželo z Ministerstva financí ČR, jako poskytovatel dotace, s

definitivní platností ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE resp. schválení přidělení grantu v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014, programu CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví.

 

19.února - účast členů projektového týmu Ing. Fabiána, Mgr. Urbanové a Mgr. Srdínkové na odborném semináři ministerstva financí pro zástupce organizací, kterým byl přidělen grant EHP a Norských fondů 2009-2014 na realizaci jejich přihlášených projektů.

 

11. února - vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu na technický dozor investora stavební

části projektu oslovením 3 společností. Konec zadávací lhůty 24.2.2015

- vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu na zpracovatele projektové dokumentace pro provedení stavby a autorský dozor stavební části projektu oslovením 5 uchazečů. Konec zadávací lhůty 4.3.2015

 

03. února - podepsána smlouva s RRA Pk, Pardubice jako novým administrátorem projektu. Jako spolupracovník přidělena Mgr. Petra Srdínková

 

27th February – A contract signed with the Hudeček s.r.o., Ústí nad Orlicí. The company will be responsible for technical supervision of the investor of the construction part of the project.

 

24th February

      - Three propositions for providing the technical supervision of the investor of the construction were received. Propositions are assessed by the committee with the lowest bid of Hudeček s.r.o., Ústí nad Orlicí company granted the contract.

      - Albertinum recieved the definitive ruling from the Ministry of Finance of The Czech Republic about having been GRANTED the EEA and Norway grant 2009-2014 in the CZ11 programme - Public health initiatives.

 

19th February – The members of our project team take part in a specialists´ tutorial for managers of organizations which were granted EEA and Norway grants in 2009-2014.The event was held by the Ministry of Finance.

 

11th February

      – A small scale tender for providing the technical supervision of the investor of the project´s construction is announced. Three companies were addressed with the deadline of the application set on 24th February.

      - A small scale tender for providing construction documentation and the authorized supervision for the construction. Five contenders were addressed with the deadline of the application set on 4th March 2015.

 

3rd February – A contract signed with the new administrator of the project - RRA Pk, Pardubice company.  Mgr. Petra Srdínková is appointed an assistant for the task.

 

Přílohy:
sod technický dozor investora stavební části projektu č2 2015norfondcz11.pdf
.pdf
3.9 MB
sod administrace projektu č1 - 2015norfondcz11.pdf
.pdf
5.4 MB
Zpět