verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

Září - September - 2014

Září - September

 

Počátek září je náročný. Zbývají poslední hodiny do podání žádosti o přidělení grantu. Vrcholí poslední osobní konzultace, získávají se postupně vyjádření příslušných státních orgánů nutná pro podání žádosti.

 

12.září 2014 je osobně Ing. Bulíčkem, pověřeným řízením Albertina po dobu pracovní neschopnosti stávajícího ředitele MUDr. Jiřího Jireše, za asistence projektantky Ing. Věnečkové a Ing. Veroniky Šimkové za RRA Pk podána žádost na ministerstvo zdravotnictví – partnera grantových programů.

 

Nyní nezbývá nic jiného než čekat, jak vše dopadne. Vyrozumění by mělo přijít počátkem prosince letošního roku.

I přes nejistotu výsledku však nelze zahálet. Nyní je krátké období dokončit v podstatě zpracovaný investiční záměr do podoby projektové dokumentace pro stavební povolení, které musí mít platnost ke dni přidělení projektu.

Projektový tým již upřesňuje přípravu stavební dokumentace.

 

The beginning of September is rather demanding.  There are only hours left till the submission of the application for the grant. Last personal consultations with people responsible take place and also necessary statements from state authorities are gradually being obtained.

 

On 12th September 2014 the application is submitted to the Ministry of Health who is the partner of grant developmental programmes. It was handed in personally by the director of Albertinum, Ing. Bulíček , a delegated deputy of the director MUDr. Jiří Jireš, who is absent due to illnes.  Also present were the project architect Ing. Věnečková and Ing.Veronika Šimková from RRA Pk.

 

Now we can only wait how thing will turn out. We should be informed of the results by the beginning of December.

Though not knowing what the result will be we have no idle time as there is only a only short period left to transform the framework which we have been preparing so far into complete project documentation. It is a necessary condition for being granted the construction permit. The permit must be valid by the date of potential granting the project. Our project team is therefore working on specifying the project documentation.

Zpět