verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

Září - September - 2015

Po celé září probíhají na stavbě intenzivní práce. 

Intensive construction work inside the building is taking place throughout September.

 

 

 

17.září – uveřejněn článek o realizaci projektu v Orlickém deníku

17th September – A newspaper article about the realization of our project is published on the website of the “Orlický deník” newspaper.

 

http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/psychiatrii-pomuze-nova-koncepce-rozvoje-schvalil-ji-kraj-20150916.html

 

Zhotoven propagační billboard, který je umístěn na vstupu do areálu stavby.

A promotional billboard was created and located at the entrance to the building.

 

 

15. září - Rada Pardubického kraje schválila na svém posledním zasedání také Koncepci rozvoje psychiatrické péče v Pardubickém kraji na příštích pět let.

15th - a policy concept for the development of psychiatric care in the Pardubice region in the next five years was approved of by the Council of the Pardubice Region at its last meeting

 

https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/82533/psychiatricke-peci-svita-na-lepsi-casy?previev=archiv

 

14.září – dochází ke změně na postu koordinátora administrátora projektu. Místo Mgr. Srdínkové bude administrátora zastupovat Ing. Krejčí.

14th - a change in the position of the administrator of the project coordinator has occurred. Mrs. Mgr. Srdínkova has left and the administrator will be newly represented by Mr. Ing. Krejčí.

 

5. září - prezentace projektu na sportovní akci "Myštůra" pro rodiče, děti a mládež, jejíž výtěžek byl věnován našemu zdravotnickému zařízení

5th - the project is presented at "Myštůra", a sporting event for parents, children and youth; money raised thereby was donated to our medical facility.

 

 

2.září – rozšířené jednání organizačního týmu za účasti technického dozoru investora a koordinátora administrátora projektu.

2nd – a broader organisational team meeting with the participation of the technical supervision of the investor and the administrator of the project

Zpět