verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

Září - September - 2016

Koncem měsíce září byl celý projekt prodloužen do 31.3. 2017

 

In late September, the project was extended to 31.3. 2017

 

17. září – den otevřených dveří pro veřejnost.

Pozvánka uveřejněna v Žamberských listech č. 14 - strana 13 a v č. 15 - titulní strana

 

17th September – “Open Doors Day” event

Žamberské listy newspaper publishes an invitation no. 14 on page 13 and no. 15 on main page

 

http://www.zamberk.cz/prezentace/dokumenty/31271.pdf

 

http://www.zamberk.cz/prezentace/dokumenty/31076.pdf

 

 Orlický net natočil o dni otevřených dveří krátkou reportáž.

 

Orlicky.net made a short report about the event.

 

http://www.orlicky.net/index.php?id_zpravy=13176670221474184230

 

16. září – slavnostní otevření objektu rekonstruované lékařské vily a odborná psychiatrická konference. O akci informují media:

 

16th September - the opening ceremony of the newly renovated building and a psychiatric professional conference were held. The event is covered by local media:

http://www.denik.cz/pardubicky-kraj/ambulantni-psychiatrie-je-v-albertinu-v-novem-20160918.html

 

http://www.zamberk.cz/prezentace/dokumenty/31076.pdf

 

http://www.denik.cz/pardubicky-kraj/psychiatrii-pomuze-nova-koncepce-rozvoje-schvalil-ji-kraj-20150916-rcey.html

 

http://www.denik.cz/pardubicky-kraj/albertinum-zlepsi-podminky-pro-dusevne-nemocne-20160829.html

 

 O průběhu rekonstrukce je zpracována slideshow.

 

 The course of reconstruction is presented in a slideshow.

 

 8. září – projekt je prezentován na Veletrhu sociálních služeb

 

 8th September - Our project is presented at Social Services Fair 

 

Zpět