verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

Dodávka IT - Albertova vila

Datum zápisu:
21.11.2023
Kategorie:
Veřejné zakázky
Podrobnosti

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk jako zadavatel, vyzývá k předložení nabídky ceny na poskytnutí níže uvedené dodávky v rámci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem:

"Dodávka IT - Albertova vila"

Podklad ve formě Výzvy pro předložení nabídky je přílohou tohoto oznámení.

Zadávací lhůta (podání nabídek): 21. 11. 2023 - 30. 11. 2023 do 10.00 hod

Zpět