verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, Odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

VZMR - „Albertinum, OLÚ Žamberk, Výměna střešní krytiny - 3. etapa“

Datum zápisu:
6.6.2017
Kategorie:
Veřejné zakázky
Podrobnosti
Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk jako zadavatel, vyzývá k předložení nabídky ceny na poskytnutí níže uvedené dodávky v rámci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem:
"Albertinum, OLÚ, Žamberk, Výměna střešní krytiny - 3. etapa"
Podklad ve formě Výzvy pro předložení nabídky je přílohou tohoto oznámení.
Zadávací lhůta (podání nabídek): 6.6.2017 - 19.6.2017 do 10.00 hod
Přílohy:
Výzva k podání nabídky - střechy - 3 etapa.pdf
.pdf
3.1 MB
Zpět